باز کردن منو اصلی

ننه‌سرما یک چهره‌ی افسانهای در فولکلورِ ایرانیان است. مانند بابا نوروز و حاجی فیروز، پدیدآوریِ این چهره به زمانِ زرتشت بازمی‌گردد.[۱]

افسانه‌هاویرایش

داستانِ بابا نوروز و ننه سرما، از افسانه‌های نمادینِ گذارِ سالِ کهنه به سالِ نو است. پیرمردی که بابا نوروز یا عمو نوروز خوانده می‌شود، به دیدارِ پیرزنی می‌رود به نامِ ننه سرما، که به گونه‌ای بانوی بابا نوروز شمرده می‌شود. بر پایهٔ افسانه‌های گفتاری، ننه سرما، در درازای سال، تنها در این شب است که می‌تواند بابا نوروز را ببیند. پس از این شب، ننه سرما، بابا نوروز را وامی‌نهد و به راه خود می‌رود تا در سال آینده این دو باز در همین شب یکدیگر را دیدار کنند. و ماه‌های سال فرزندان این دوتا هستن که با شروع دوره حکمرانی هرکدوم آب و هوا تغییر میکنه.[۲][۳]

پانویسویرایش

  1. http://cmes.hmdc.harvard.edu/outreach/curriculumplans/lessons/teacherplans Harvard University Middle Eastern Studies, Naneh Sarma
  2. "Harvard University Middle Eastern Studies, Naneh Sarma".
  3. افسانه ملل