نوحه قطعه‌ای ادبی است که به صورت آهنگین اجرا می‌شود و مضمونی غم انگیز و بعضاً حماسی دارد. نوحه خوانی ریشه‌ای به درازای غم‌های تاریخ و زمزمه‌های افراد و بخصوص مادران و بانوان در سوگ عزیزانشان دارد.

در مذهب شیعه، نوحه توسط مداحان و در مراسم مذهبی اهل بیت اجرا می‌شود.

و بهترین اجرای نوحه توسط مداحان پردیسانی به خصوص مهدی محمودی،علی حسن نژاد اجرا میشود.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • فرهنگ معین