نودیواران
محدودهٔ زمانی: Neoproterozoic–Recent
Svømmende blodigle.JPG
یک زالو (یوکاریوت‌ها: جانوران)
آرایه‌شناسی
زیرفرمانرو: Unibacteria
(طبقه‌بندی‌نشده): کلاد Posibacteria (phylum)
(طبقه‌بندی‌نشده): کلاد Actinobacteria (subphylum)
(طبقه‌بندی‌نشده): کلاد Proteates
(طبقه‌بندی‌نشده): کلاد Neomura
حوزه‌ها و شاخه‌ها

نودیواران (Neomura) یک کلاد شامل دو حوزه باستانیان و یوکاریوتها است. این گروه توسط توماس کاوالیر-اسمیت پیشنهاد شد و آن را Neomura به معنای «دیوار تازه» نامید چرا که معتقد بود این کلاد، از باکتری‌ها فرگشت پیدا کرده‌اند و یکی از مهمترین تغییرات، جایگزین شدن دیواره یاخته پپتیدوگلیکانی با گلیکوپروتئین‌ها بوده است.

LUCA  

کلروفلیکسی
Hadobacteria
سیانوباکتر
Gracilicutes
Eurybacteria
فیرمیکوت‌ها
اکتینوباکتر


 نودیواران 

باستانیانیوکاریوت


یک درخت تبارزایی بر اساس نظریه تکامل باکتری توماس کاوالیر-اسمیت، که نشان می‌دهد یوکاریوتها و باستانیان به یکدیگر نزدیکترند تا به باکتری‌ها. (LUCA، گونه‌ای از LUA، جهان‌نیای پایانی است.)

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش