در باستان‌شناسی، نوسنگی با سفال (به انگلیسی: Pottery Neolithic) یا نوسنگی ۳ عنوان دوره‌ای پیشاتاریخی است از دوران نوسنگی در عصر حجر، که در حدود ۶٬۴۰۰ پ.م. (۸٫۴۰۰ سال پیش) در هلال حاصل‌خیز آغاز شد. در این دوران فرهنگ‌هایی متشخص، مثل فرهنگ حلف در شمال میانرودان و آناتولی و فرهنگ عبید در جنوب میانرودان به‌وجود آمده بودند و آثاری از جنس سفال می‌ساختند. در بعضی محوطه‌ها دوران نوسنگی با سفال را به دو دورهٔ نوسنگی با سفال آ (PNA) و نوسنگی با سفال ب (PNB) تقسیم می‌کنند.[۱] این دسته‌بندی‌ها را نخست کتلین کنیان انجام داده که حفاری اریحا را بر عهده داشت.

نوسنگی با سفال
نقشه نشان‌دهنده گستره نوسنگی با سفال
فرهنگ‌های نوسنگی با سفال در خاور نزدیک
مکانخاور نزدیک
دوراندوران نوسنگی
تاریخ‌ها۶٬۴۰۰ پ.م. تا ۴۵۰۰ پ.م.
پس ازنوسنگی پیش‌ازسفال ب
پیش ازدوران مس‌سنگی

دوران نوسنگی با سفال با شروع دوران مس‌سنگی (آخرین دوران عصر حجر) در حدود ۴۵۰۰ پ.م. (۶٫۵۰۰ سال پیش) به پایان رسید.[۲]

پانویس ویرایش

  1. Killebrew, Ann E.; Steiner, Margreet; Goring-Morris, A. Nigel; Belfer-Cohen, Anna (2013-11-01). The Southern Levant (Cisjordan) During the Neolithic Period (به انگلیسی). doi:10.1093/oxfordhb/9780199212972.013.011.
  2. Bellwood, Peter (November 30, 2004). First Farmers: The Origins of Agricultural Societies. Wiley-Blackwell. p. 384. ISBN 0-631-20566-7.