نوپرندگان (نام علمی: Neoaves) نام یک فراراسته از زیررده نوآروارگان است.

نوپرندگان
نوپرندگان، Neoaves
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: پرندگان
زیررده: نوآروارگان


منابع ویرایش