نژاد

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

نژاد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • نژاد (انسان) بزرگ‌ترین گونه‌های انسان
  • نژاد (زیست‌شناسی) حاصل تقسیم یک گونه یکسان بر اساس تفاوت‌های کوچک ژنتیکی و ریخت‌شناسی
  • نژادهای پرورشی گروه ویژه‌ای از حیوانات اهلی یا گیاهان که دارای شکل، رفتار و دیگر ویژگی‌های همگون هستند