رهبران متفقین جنگ‌جهانی اول

اتحاد پیروز شده در جنگ جهانی دوم
(تغییرمسیر از نیروهای متفقین)

رهبران متفقین جنگ جهانی اول، شخصیت‌های سیاسی و نظامی بودند که در طول جنگ جهانی اول برای نیروهای متفقین جنگیدند یا از آن‌ها حمایت کردند.

شورای چهار نفره (از چپ به راست): دیوید لوید جورج، ویتوریو امانوئله اورلاندو، ژرژ کلمانسو و وودرو ویلسون در کاخ ورسای .
نقشه جهان که شرکت کنندگان در جنگ جهانی اول را نشان می‌دهد. کسانی که همراه با نیروهای متفقین می‌جنگند با رنگ آبی، قدرت‌های مرکز به رنگ نارنجی و کشورهای بی‌طرف با رنگ خاکستری به تصویر کشیده شده‌اند.
 
پادشاه پادشاهی متحد بریتانیا و امپراتور هند پادشاه جرج پنجم و پسر خاله ی او امپراتور امپراتوری روسیه پادشاه نیکلای دوم آخرین امپراتور روسیه.[۱]

جمهوری سوم فرانسه

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. At George's wedding in 1893, The Times claimed that the crowd may have confused Nicholas with George, because their beards and dress made them look alike superficially (The Times (London) Friday, 7 July 1893, p.5). Their facial features were only different up close.
  2. J. F. V. Keiger, Raymond Poincaré (Cambridge University Press, 2002) p126
  3. First World War – Willmott, H. P. , Dorling Kindersley, 2003, Page 52
  4. "Foch's Biography on the Immortals page of the Académie française" (به فرانسوی). Archived from the original on 2012-02-11. Retrieved 2012-12-24.
  5. Simkins, Peter; Jukes, Geoffrey & Hickey, Michael, The First World War: The War To End All Wars, Osprey Publishing, شابک ‎۱−۸۴۱۷۶−۷۳۸−۷
  6. Williams, Charles, Pétain, Little Brown (Time Warner Book Group UK), London, 2005, p.  206, شابک ‎۹۷۸−۰−۳۱۶−۸۶۱۲۷−۴