هد کندی (hed kandi) نام یک شرکت ضبط موسیقی و یک برند رویدادهای موسیقایی در انگلستان است که در سال ۱۹۹۹ به وسیلهٔ مارک دویل تأسیس شد. و در بازرگانی موسیقی هاوس(نوعی موسیقی رقص الکترونیک) اختصاص داشته‌است.

هد کندی
صنعتMusic
بنا نهاده1999
دفتر مرکزیلندن، بریتانیا
محصولاتآلبوم گردآوری‌شده، events
مادرمینستری آو ساوند
وبگاه

کاتالوگ هد کندی شامل آلبوم هنرمند و ژانرهای مختلف آن در باشگاه است.

اسم هد کندی(hed kandi)شکل نوشتاری دیگر(head candy) که یادآور آی کندی(eye candy)است.

در ژانویهٔ ۲۰۰۶ هد کندی بوسیلهٔ وزارت صدای انگلستان مبلغی را بدست آورد.

از آن پس مارک دویل و تیمش یک نام جدید به نام فرشته خشمگین ایجاد کردند.

رهبری هد کندی توسط دن باکستر کسی که قبلاً برای هدکندی زمانی که مالک آن شرکت رسانه‌ای انگلیس بود.

در ۲۰۰۹ نام تجاری هد کندی همراه با وزارت صوت متعلق به گروه‌ام اس اچ کی شد.

در ماه مارس ۲۰۰۷ هد کندی یک بار (مشروب فروشی) در ساحل دریای سرخ شهر غردقه ی مصر باز کرد.

مارک هد کندی در حال حاضر شامل انواع لباس و عطر است.

هم چنین برای پرواز به ایبیسا با خط هوایی منارچ همکاری شده‌است و نام تجاری فلای کندی(fly kandi)نیز به وجود آمده‌ است.

هد کندی برای محتویات خود در[آدیوتیوب][۱](Audiotube) کانالی دارد.

تاریخچهٔ سری‌های کندیویرایش

این فهرست کامل مجموعه‌های در دسترس فروشگاه هد کندی است.

بازگشت به عشقویرایش

 • بازگشت به عشق(۱۹۹۹)
 • بازگشت به عشق2(2000)
 • بازگشت به عشق3(2001)
 • بازگشت به عشق۰۳٫۰2(2002)
 • بازگشت به عشق ۰۳٫۰3(2003)
 • بازگشت به عشق۰۳٫۰4(2004)
 • بازگشت به عشق۰۳٫۰5(2005)
 • بازگشت به عشق(۲۰۰۶)
 • بازگشت به عشق(۲۰۰۷)
 • بازگشت به عشق:مخلوط(۲۰۰۸)

خانهٔ ساحلیویرایش

 • خانهٔ ساحلی(۲۰۰۰)
 • خانهٔ ساحلی 2 (2001)
 • خانهٔ ساحلی۴٫۰2 (2002)
 • خانهٔ ساحلی۰۴٫۰3 (2003)
 • خانهٔ ساحلی۰۴٫۰4 (2004)
 • خانهٔ ساحلی۰۴٫۰5 (2005)
 • خانهٔ ساحلی(۲۰۰۶)
 • خانهٔ ساحلی(۲۰۰۷)
 • خانهٔ ساحلی(۲۰۰۸)(استرالیا)
 • خانهٔ ساحلی(۲۰۰۸)(آمریکا)
 • خانهٔ ساحلی(۲۰۰۸)
 • خانهٔ ساحلی(۲۰۰۹)
 • خانهٔ ساحلی(۲۰۱۰)

عمیق ترویرایش

 • عمیق تر(۲۰۰۱)
 • عمیق تر۰۱٫۰2(2002)

(حالا دیسکو به هم تابیده)

نابودی دیسکوویرایش

 • نابودی دیسکو(۲۰۰۹)

بهشت دیسکوویرایش

 • بهشت دیسکو(۲۰۰۲)۰۲٫۰۲
 • بهشت دیسکو(۲۰۰۳)۰۲٫۰۳
 • بهشت دیسکو(۲۰۰۴)۰۱٫۰۴
 • بهشت دیسکو(۲۰۰۵)۰۱٫۰۵
 • بهشت دیسکو(۲۰۰۶)
 • بهشت دیسکو(۲۰۰۷)
 • بهشت دیسکو(۲۰۰۸)(استرالیا)
 • بهشت دیسکو(۲۰۰۸)
 • بهشت دیسکو(۲۰۰۹)

دیسکوی آب نباتویرایش

 • دیسکوی آب نبات(۲۰۰۰)
 • دیسکوی آب نبات2(2000)
 • دیسکوی آب نبات3(2001)
 • دیسکوی آب نبات4(2001)
 • دیسکوی آب نبات5(2001)
 • دیسکوی آب نبات۰۵٫۰2(2002)
 • دیسکوی آب نبات۰۵٫۰3(2003)
 • دیسکوی آب نبات۰۵٫۰4(2004)
 • دیسکوی آب نبات(۲۰۰۵)
 • دیسکوی آب نبات(۲۰۰۶)
 • دیسکوی آب نبات مخلوط (۲۰۰۷)
 • دیسکوی آب نبات آمریکا(۲۰۰۹)

سر آب نباتی مخلوطویرایش

 • مخلوط:تابستان ۲۰۰4(2004)
 • مخلوط:زمستان ۲۰۰4(2004)
 • مخلوط:۵0(2005)
 • مخلوط:۲۰۰6(2005)
 • مخلوط:تابستان ۲۰۰6(2006)
 • قدیمی‌های سر آب نباتی(۲۰۰۶)
 • بهترین‌ها ی سر آب نباتی(۲۰۰۷)[تن‌ها قابل دانلود]
 • مخلوط:تابستان ۲۰۰7(2007)
 • مخلوط:۲۰۰8(2007)
 • مخلوط:تابستان ۲۰۰8(2008)
 • مخلوط:آمریکا ۲۰۰9(2008)
 • مخلوط:۲۰۰9(2008)
 • مخلوط:استرالیا۲۰۰9(2008)
 • مخلوط:بهار ۲۰۰9(2000)
 • مخلوط:نابستان ۲۰۰9(2009)
 • مخلوط:آمریکا ۲۰۱0(2009)

سالن آب نباتویرایش

 • سالن آب نبات(۲۰۰۸)
 • سالن آب نبات(۲۰۰۹)

نو دیسکوویرایش

(نوعی رقص و موسیقی برای تجدید رقص ۱۹۷۰ .۱۹۸۰)

 • نو دیسکو(۲۰۰۹)
 • نو دیسکو(۲۰۱۰)

خونسردی نوویرایش

 • خونسردی نو(۱۹۹۸)
 • خونسردی نو(۱۹۹۹)
 • خونسردی نو(۱۹۹۹)
 • خونسردی نو(۲۰۰۰)
 • خونسردی نو(۲۰۰۶)
 • خونسردی نو(۲۰۰۷)

(حالا:سالن آب نبات)

آب نبات خالصویرایش

 • آب نبات خالص(۲۰۰۹)

سرما دادنویرایش

 • سرما دادن1(1999)
 • سرما دادن2(2000)
 • سرما دادن3(2001)
 • سرما دادن(۲۰۰۶)
 • سرما دادن(۲۰۰۷)
 • سرما دادن(۲۰۰۸)
 • سرما دادن(۲۰۰۸)-آمریکا
 • سرما دادن(۲۰۰۹)-آمریکا

استریو سوشیویرایش

 • استریو سوشی(۲۰۰۲)
 • استریو سوشی2(2002)
 • استریو سوشی3(2002)
 • استریو سوشی فیوتوماکی(۲۰۰۳)
 • استریو سوشی واسابی(۲۰۰۳)
 • استریو سوشی دلیل(۲۰۰۴)
 • استریو سوشی ترییاکی(۲۰۰۵)
 • استریو سوشی8(2006)
 • استریو سوشی ساشامی(۲۰۰۶)
 • استریو سوشی۱0(2007)
 • استریو سوشی۱1(2007)
 • استریو سوشی۱2(2008)
 • استریو سوشی۱3(2008)
 • استریو سوشی۱4(2008)

دیسکوی به هم تابیدهویرایش

 • دیسکوی به هم تابیده(۲۰۰۳)
 • دیسکوی به هم تابیده۰۳٫۰4(2004)
 • دیسکوی به هم تابیده۰۲٫۰5(2005)
 • دیسکوی به هم تابیده(۲۰۰۶)
 • دیسکوی به هم تابیده(۲۰۰۷)
 • دیسکوی به هم تابیده(۲۰۰۸)
 • دیسکوی به هم تابیده(۲۰۰۹)
 • دیسکوی به هم تابیده(۲۰۱۰)

(قبلی:عمیق تر)

سرمای زمستانویرایش

 • سرمای زمستان(۱۹۹۹)
 • سرمای زمستان2(2000)
 • سرمای زمستان3(2001)
 • سرمای زمستان۰۶٫۰2(2002)
 • سرمای زمستان۰۶٫۰3(2003)
 • سرمای زمستان۰۶٫۰4(2004)

سری‌های جهانیویرایش

 • سری‌های جهانی انگلستان. مخلوط 1(2003)
 • سری‌های جهانی زنده:پاریس(۲۰۰۶)
 • سری‌های جهانی زنده:سان فرانسیسکو(۲۰۰۸)
 • سری‌های جهانی:ابیسا(۲۰۰۸)
 • سری‌های جهانی:برزیل(۲۰۰۹)
 • سری‌های جهانی:توکیو(۲۰۱۰)

آثار هنریویرایش

بخش عمده‌ای از آثار هنری هد کندی توسط جیسون بروکس طراحی شده‌است.

منابعویرایش

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، ویکی‌پدیای انگلیسی دانشنامهٔ آزاد.