هرمودوروس

معمار در یونان باستان

هرمودوروس معمار رومی، از اهالی سالامیس بود که در در نیمهٴ دوم سدهٴ دوم ق م در روم برآمد. معماری برخی بناهای تاریخ روم را به او نسبت می دهند.

به گفتهٴ سیسرون در خطابه‌ها، کتاب ۲، بند ۶۲، هرمودوروس طراح حوضچهٴ کشتی‌سازی در روم است.

منابع ویرایش

  • سارتن، جرج. مقدمه بر تاریخ علم. ترجمهٔ غلامحسین صدری افشار. انتشارات علمی و فرهنگی. ص. ۲۱۰.