باز کردن منو اصلی

هزاره یک یکا یا واحد زمانی است که برابر با هزار سال است. هر هزاره برابر با ده سده است. در زبان فارسی هزاره ممکن است به معنای هزارمین سالگرد یا هزارسالگی یک پدیده یا واقعه نیز به کار رود، مانند: هزاره فردوسی.

تقویم گریگوریویرایش

تقویم هجریویرایش

در تقویم‌های هجری خورشیدی و قمری هم‌اکنون دومین هزاره پس از هجرت محمد است.

تقویم پادشاهی ایرانویرایش

هم اکنون سومین هزاره در تقویم پادشاهی ایران است.

جستارهای وابستهویرایش