هزار اسپ یکم

عزالدوله هزاراسپ پور فخرالدوله نماور یا استندار هزار اسپ یکم هجدهمین فرمانروای دودمان پادوسپانیان بود که میان سال‌های ۴۶۸ تا ۵۰۸ هجری، به مدت چهل سال، در رویان حکومت داشت. هزاراسپ با حسن صباح معاصر بود و پس از مرگ او، با خواهر کیا بزرگ امید (جانشین حسن صباح) ازدواج کرد. دو تن از پسران هزاراسپ به حکومت رسیدند؛ اولی شهرنوش و دومی کیکاووس بودند.

استندار رویان
سلطنت۴۶۸ تا ۵۰۸ هجری
پیشیننماور یکم
جانشینشهریوش
دودمانپادوسپانیان
دین و مذهباسلام

منابعویرایش