هشت بهشت از آثار معروف امیرخسرو دهلوی است. این اثر منظم به تقلید از هفت پیکر نظامی گنجوی سروده شده است.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  • ویکی انگلیسی