باز کردن منو اصلی

هفتم کاسته (انگلیسی: Diminished seventh) فاصله ای در موسیقی کلاسیک است که با کاستن نیم‌پرده کروماتیک از فاصله هفتم کوچک به وجود می‌آید. معکوس آن دوم افزوده و فاصله مترادف، «ششم بزرگ» است. هفتم کاسته در یک گام دیاتونیک، فاصله ای «نامطبوع» شناخته می‌شود. فاصله هفتم کاسته در اعتدال مساوی از نت پایه، ۹۰۰ سنت است ولی در کوک خالص متغیر است و از نت پایه ۸۸۲، ۹۲۵ و ۹۴۷ سنت محاسبه می‌شود.

هفتم کاسته
معکوس دوم افزوده
نام
دیگر نام‌ها -
مخفف d7
اندازه
نیم‌پرده‌ها ۹
کلاس فاصله ۳
نظام کوک خالص ۲۱۶:۱۲۵, ۱۲۸:۷۵ ۳۲۷۷۲:۱۹۶۸۳
سنت
اعتدال مساوی ۹۰۰
اعتدال مساوی ۲۴ پرده‌ای ۹۰۰
نظام کوک خالص ۸۸۲ یا ۹۴۷, ۹۲۵
هفتم کاسته از نت «دو» تا «سی دوبل بمل» دربارهٔ این پرونده بشنوید .

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش