هفت شو (به ژاپنی: 七将 しちしょう)؛ به هفت فرمانده ارشد سامورایی در خدمت تویوتومی هیده‌یوشی گفته می‌شود که پس از مرگ او قصد کشتن ایشیدا میتسوناری را داشتند.

این هفت نفر عبارت بودند از:

منابعویرایش