باز کردن منو اصلی

همدم الملوک دختر امیر کبیر از زن دوم او عزت‌الدوله بود و به امر ناصرالدین شاه به عقد مسعود میرزا ظل‌السلطان پسر ناصرالدین شاه درآمد. فرزندان او سلطان حسین میرزا جلال‌الدوله و کوکب‌السلطنه و شوکت‌السلطنه و عزیزالسلطنه بودند. وی در جوانی به سال ۱۲۹۶ قمری درگذشت.

همدم الملوک
لقب(ها) شاهزاده قاجاری
درگذشت ۱۲۹۶ (قمری)
همسر مسعود میرزا ظل‌السلطان
پدر میرزاتقی خان امیر کبیر
مادر عزت‌الدوله
فرزندان سلطان حسین میرزا جلال‌الدوله و کوکب‌السلطنه و شوکت‌السلطنه و عزیزالسلطنه

کوکب‌السلطنه با جعفرقلی‌خان جلال‌الملک ازدواج کرد و شوکت‌السلطنه به ازدواج سرداراعظم پسر بانوعظمی درآمد.[۱]

همدم الملوک در جوانی و آنطور که بر سنگ قبرش آورده شده بر اثر بیماری درگذشت و او را در محله حسن آباد اصفهان و در جوار امامزاده احمد در مقبره‌ای زیبا پر از نقاشی و گچبری‌های دلپذیر دفن کردند. این آرامگاه مقبره خاندان ظل السلطان است و در کنار او دو قبر دیگر با ارتفاع 70 سانتی متر وجود دارد[۲] که یکی از آنها به گفته علیرضا جعفر زند خواهر همسر دیگر ظل السلطان، عزیزالسلطنه است و در پایین این دو قبر مدفن پسر ظل السلطان یعنی صارم الدوله وجود دارد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Eskandari Qajar, Manouchehr M. Children and Descendants of Mass'oud Mirza Zell-e Soltan. Qajar Pages (visited: June 2, 2018)
  2. پوریا صبور. «مقبره همدم الملوک». ایران تراول.
  • از کتاب میرزا تقی خان امیرکبیر بزرگمرد اندیشه وعمل تاریخ معاصر ایران زمین نویسنده مریم نژاد اکبری مهربان