باز کردن منو اصلی

همدم الملوک دختر امیر کبیر از زن دوم او عزت‌الدوله بود و به امر ناصرالدین شاه به عقد مسعود میرزا ظل‌السلطان پسر ناصرالدین شاه درآمد. فرزندان او سلطان حسین میرزا جلال‌الدوله و کوکب‌السلطنه و شوکت‌السلطنه و عزیزالسلطنه بودند. وی در جوانی به سال ۱۲۹۶ قمری درگذشت.

همدم الملوک
لقب(ها)شاهزاده قاجاری
درگذشت۱۲۹۶ (قمری)
همسرمسعود میرزا ظل‌السلطان
پدرمیرزاتقی خان امیر کبیر
مادرعزت‌الدوله
فرزندانسلطان حسین میرزا جلال‌الدوله و کوکب‌السلطنه و شوکت‌السلطنه و عزیزالسلطنه

کوکب‌السلطنه با جعفرقلی‌خان جلال‌الملک ازدواج کرد و شوکت‌السلطنه به ازدواج سرداراعظم پسر بانوعظمی درآمد.[۱]

همدم الملوک در جوانی و آنطور که بر سنگ قبرش آورده شده بر اثر بیماری درگذشت و او را در محله حسن آباد اصفهان و در جوار امامزاده احمد در مقبره‌ای زیبا پر از نقاشی و گچبری‌های دلپذیر دفن کردند. این آرامگاه مقبره خاندان ظل السلطان است و در کنار او دو قبر دیگر با ارتفاع 70 سانتی متر وجود دارد[۲] که یکی از آنها به گفته علیرضا جعفر زند خواهر همسر دیگر ظل السلطان، عزیزالسلطنه است و در پایین این دو قبر مدفن پسر ظل السلطان یعنی صارم الدوله وجود دارد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Eskandari Qajar, Manouchehr M. Children and Descendants of Mass'oud Mirza Zell-e Soltan. Qajar Pages (visited: June 2, 2018)
  2. پوریا صبور. «مقبره همدم الملوک». ایران تراول.
  • از کتاب میرزا تقی خان امیرکبیر بزرگمرد اندیشه وعمل تاریخ معاصر ایران زمین نویسنده مریم نژاد اکبری مهربان