۱۲۹۶ (قمری)

سال هجری قمری

۱۲۹۶ (قمری)، هزار و دویست و نود و ششمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و ششم دسامبر سال ۱۸۷۸ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰ 

سال: ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ - ۱۲۹۶ - ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش

وابسته

ویرایش