همسر

جفت، همراه برای همسر مونث از Q188830 استفاده کنید

همسر (به عربی: زوج) یک دیگرِ نشانار است در یک ازدواج، اتحاد مدنی، یا ازدواج همدار-قانون. این ترم خنثای جنسی است، به این معنی که یک مرد و یک زن دگرجنس‌گرا یا دو مرد یا دو زن هم‌جنس‌گرا و دیگرها می‌توانند برای هردیگر این ترم را به کار ببرند، در حالی که یک همسرِ نر یک شوهر (husband) و یک همسرِ ماده یک زن (wife) است.[۱]

در همهٔ جوامع و ملل ازدواج یک زن را تنها با یک مرد به‌طور همزمان جایز می‌دانند ولی در برخی جوامع، ازدواج مرد را به چند زن به‌طور همزمان جایز می‌دانند و بعضاً متداول هم هست. اخیراً در برخی از جوامع هم ازدواج یک زن را به چند مرد به‌طور همزمان مجاز می‌دانند، به این شیوه از ازدواج، چند همسری که در مقابل تک همسری می‌باشد می گویند.[۲]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. "Spouse". en.m.wikipedia.org. Retrieved 2021-03-11.
  2. ازدواج در آیین و فرهنگ جهان، محمد علی‌آبادی و دیگران، تهران، نشر نور نوین، چاپ سوم1380
  • فرهنگ روابط جنسی در جوامع، شاهین جاسمی، مهرنوش حامدی، مهوش اسدی جراری، کمال کردی زنگنه، تهران، نشر نوینیران، چاپ سوم:۱۳۸۵