تطبیقی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از همسنجشی)

روش تطبیقی، همسنجشی یا همسنجیک به روشی گفته می‌شود که از مقایسه و همسنجی برای مطالعه استفاده می‌شود. تطبیقی ممکن است به موارد زیر اشاره کند: