باز کردن منو اصلی

هنر اقیانوس آرام یا هنر اقیانوسی اشاره به هنر مردم ساکن استرالیا و جزایر اقیانوس آرام از جمله جزیره هاوایی و جزیره ایستر دارد. منطقه زیر پوشش این هنر اغلب به چهار قسمت اصلی تقسیم می‌شود؛ پلینزی، میکرونزی، استرالیا و ملانزی.

منابعویرایش