هنر هندوستان یا هنر هندی به کارهای هنری هندیان اطلاق میگردد؛ که در فاصله زمانی بین هزاره سوم قبل از میلاد تا دوران مدرن به وجود آمده است.به باور دانشمندان و صاحب نظران عرصه هنر، هنر هندی، هنری مزین، و به غایت آراسته به حساب می آید که این نوع از آراستگی در طول زمان و رفته رفته به صورت قانونی برای این رویه درآمده و جنبه‌های گسترده و آزادی بیان وسیعی در گونه هنری ایشان دیده می‌شود و دیگر ویژگی بارز هنر سرزمین هند میل به طراحی است که به عنوان بارزترین وجه شناخته شده و چه در هنر مدرن و چه در هنر سنتی می‌توان نمودهای آن را به عینه دید.

دامنه وسیع هنر هندی با تاریخ فرهنگ ی،مذهب و فلسفه ایشان درهم تنیده است که درهمین راستا تولید و حمایت هنری را در بافت اجتماعی و فرهنگی سبب گشته است . هنر هندی را می‌توان به این دوران‌ها دسته‌بندی کر . دوران باستان(۳۹۰۰قبل از میلاد تا۱۲۰۰میلاد ) استیلای اسلامی(۱۱۹۲تا۱۷۵۷میلاد ) دورهٔ استعماری(۱۷۵۷تا۱۹۴۷میلادی)

منابعویرایش