هوخزندگان
محدودهٔ زمانی: Pennsylvanian - Recent
Labidos1.jpg
هوخزندگان، Eureptilia
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان

هوخزندگان (نام علمی: Eureptilia) نام یک کلاد از کلاد خزنده‌چهرگان است.

خزندگان 

بی‌کمانان (=پیراخزندگان)


 Eureptilia 

Coelostegus

Thuringothyrisریشه‌بینیان

Brouffia


 رومریائیان 

Paleothyris
هیلونوموس
Protorothyrididaeدوکمانان

منابعویرایش