هیونگ پیونگ گوجوسان

(تغییرمسیر از هیونگ پیونگ)

هیونگ پیونگ هشتمین پادشاه گوجوسان بود. او از سال ۹۷۵ قبل میلاد تا ۹۴۳ بعد از میلاد فرمانروایی کرد. نام واقعی او چه آک(هانگول: 착, هانجا: 捉)بود. بعد از او چه اوروی به فرمانروایی رسید. 

هیونگ پیونگ گوجوسان
هانگول
هانجا
Revised RomanizationHeungpyeong Wang
McCune–ReischauerHŭngp'yŏng Wang

منابعویرایش

هیونگ پیونگ
گوجوسان
مرگ: ۹۴۳ قبل میلاد
دوران سلطنت
بعد از
گی ینگ چانگ
پادشاه گوجوسان
۹۷۵ قبل از میلاد _ ۹۴۳ قبل میلاد
قبل از
چه اوروی