هیونگ پیونگ گوجوسان

هیونگ پیونگ هشتمین پادشاه گوجوسان بود. او از سال ۹۷۵ قبل میلاد تا ۹۴۳ بعد از میلاد فرمانروایی کرد. نام واقعی او چه آک(هانگول: 착, هانجا: 捉)بود. بعد از او چه اوروی به فرمانروایی رسید. 

هیونگ پیونگ گوجوسان
هانگول
هانجا
Revised RomanizationHeungpyeong Wang
McCune–ReischauerHŭngp'yŏng Wang

منابعویرایش

هیونگ پیونگ
گوجوسان
مرگ: ۹۴۳ قبل میلاد
دوران سلطنت
بعد از
گی ینگ چانگ
پادشاه گوجوسان
۹۷۵ قبل از میلاد _ ۹۴۳ قبل میلاد
قبل از
چه اوروی