هیپومنس (به یونانی: Ἰππομένης) در اسطوره‌های یونان پسر مگارئوس است.

اساطیر یونان باستان
آتالانتا و هیپومنس، اثر گویدو رنی، در حدود ۱۶۲۲-۲۵
هیپومنس
جنسیت: مذکر
پدر: مگارئوس
همسر: آتالانته
موضوع‌های اساطیر یونان باستان

آ ا ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ س
ش ف ک گ ل م ن و ه ی

برای ازدواج با آتالانته، با او در مسابقه دو شرکت کرد. به کمک سیب‌های زرین هسپریدس که از آفرودیته گرفته بود، توانست از آتالانته پیش افتد، مسابقه را ببرد و با وی ازدواج کند. اما به دلیل آن‌که فراموش کرد مراسم سپاس به درگاه آفرودیته به جا آورد، آفرودیته آن دو را به شیر تبدیل کرد که طبق اسطوره‌ها نمی‌توانند با جفت خود بیامیزند.

منابعEdit

  • دورانت، ویل (۱۳۷۸تاریخ تمدن، یونان باستان (جلد دوم)، ترجمهٔ امیرحسین آریان‌پور و دیگران، به کوشش سرویراستار، محمود مصاحب.، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، شابک ۹۶۴-۴۴۵-۰۰۱-۹

جستارهای وابستهEdit