والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۰۱

والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۰۱ یازدهمین دوره از قهرمانی آسیا می‌باشد که از ۹ تا ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱ در چانگ‌وون، کره جنوبی برگزار گردید.

قهرمانی آسیا ۲۰۰۱
جزئیات تورنمنت
کشور میزبان کره جنوبی
تاریخ۹–۱۶ سپتامبر
تیم‌ها۱۲
مکان(ها)۱ (در ۱ شهر میزبان)
قهرمان کرهٔ جنوبی (سومین عنوان)
جوایز تورنمنت
MVPکره جنوبی شین جین سیک


مکان‌های میزبان و ورزشگاه ویرایش

  چانگ‌وون، کره جنوبی
سالن ورزشی چانگ‌وون
ظرفیت: ۶٬۰۰۰
 

ترکیب‌بندی گروه‌ها ویرایش

تیم‌ها با توجه به نتایج و رتبه‌های به دست آمده والیبال قهرمانی مردان آسیا ۱۹۹۷ سید بندی شدند.

گروه A گروه B گروه C گروه D

  کرهٔ جنوبی (میزبان و سوم)
  قزاقستان (یازدهم)
  عربستان سعودی

  چین (یکم)
  هند (نهم)
  قطر

  استرالیا (دوم)
  تایوان (هفتم)
  امارات متحدهٔ عربی

  ژاپن (چهارم)
  ایران (پنجم)
  هنگ کنگ
  ازبکستان *

* کناره‌گیری کرد

دور مقدماتی ویرایش

گروه A ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   کرهٔ جنوبی ۴ ۲ ۰ ۶ ۰ MAX ۱۵۱ ۹۳ ۱٫۶۲۴
۲   عربستان سعودی ۳ ۱ ۱ ۳ ۵ ۰٫۶۰۰ ۱۵۱ ۱۷۹ ۰٫۸۴۴
۳   قزاقستان ۲ ۰ ۲ ۲ ۶ ۰٫۳۳۳ ۱۵۴ ۱۸۴ ۰٫۸۳۷
تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۰۹ سپتامبر ۱۴:۳۰ قزاقستان   ۰–۳   کرهٔ جنوبی ۱۵–۲۵ ۱۱–۲۵ ۲۴–۲۶     ۵۰–۷۶
۱۰ سپتامبر ۱۵:۳۰ عربستان سعودی   ۳–۲   قزاقستان ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۹ ۲۳–۲۵ ۱۹–۲۵ ۱۶–۱۴ ۱۰۸–۱۰۴
۱۱ سپتامبر ۱۳:۳۰ کرهٔ جنوبی   ۳–۰   عربستان سعودی ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۴ ۲۵–۱۲     ۷۵–۴۳

گروه B ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چین ۴ ۲ ۰ ۶ ۲ ۳٫۰۰۰ ۱۸۳ ۱۴۶ ۱٫۲۵۳
۲   هند ۳ ۱ ۱ ۵ ۴ ۱٫۲۵۰ ۱۹۹ ۱۸۹ ۱٫۰۵۳
۳   قطر ۲ ۰ ۲ ۱ ۶ ۰٫۱۶۷ ۱۲۶ ۱۷۳ ۰٫۷۲۸
تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۰۹ سپتامبر ۱۱:۳۰ چین   ۳–۲   هند ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۰ ۲۱–۲۵ ۱۵–۱۲ ۱۰۸–۱۰۱
۱۰ سپتامبر ۱۱:۳۰ قطر   ۰–۳   چین ۱۷–۲۵ ۱۲–۲۵ ۱۶–۲۵     ۴۵–۷۵
۱۱ سپتامبر ۱۱:۳۰ هند   ۳–۱   قطر ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۵ ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۱   ۹۸–۸۱

گروه C ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   استرالیا ۴ ۲ ۰ ۶ ۰ MAX ۱۵۰ ۱۱۸ ۱٫۲۷۱
۲   تایوان ۳ ۱ ۱ ۳ ۳ ۱٫۰۰۰ ۱۳۷ ۱۳۲ ۱٫۰۳۸
۳   امارات متحدهٔ عربی ۲ ۰ ۲ ۰ ۶ ۰٫۰۰۰ ۱۱۳ ۱۵۰ ۰٫۷۵۳
تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۰۹ سپتامبر ۱۶:۳۰ استرالیا   ۳–۰   امارات متحدهٔ عربی ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۷ ۲۵–۲۲     ۷۵–۵۶
۱۰ سپتامبر ۱۳:۳۰ تایوان   ۰–۳   استرالیا ۱۸–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۲–۲۵     ۶۲–۷۵
۱۱ سپتامبر ۱۵:۳۰ امارات متحدهٔ عربی   ۰–۳   تایوان ۱۸–۲۵ ۲۲–۲۵ ۱۷–۲۵     ۵۷–۷۵

گروه D ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ژاپن ۴ ۲ ۰ ۶ ۲ ۳٫۰۰۰ ۱۸۸ ۱۴۰ ۱٫۳۴۳
۲   ایران ۳ ۱ ۱ ۵ ۳ ۱٫۶۶۷ ۱۷۹ ۱۵۰ ۱٫۱۹۳
۳   هنگ کنگ ۲ ۰ ۲ ۰ ۶ ۰٫۰۰۰ ۷۳ ۱۵۰ ۰٫۴۸۷
تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۰۹ سپتامبر ۱۸:۳۰ هنگ کنگ   ۰–۳   ایران ۱۴–۲۵ ۱۰–۲۵ ۱۳–۲۵     ۳۷–۷۵
۱۰ سپتامبر ۱۷:۳۰ ژاپن   ۳–۰   هنگ کنگ ۲۵–۱۵ ۲۵–۶ ۲۵–۱۵     ۷۵–۳۶
۱۱ سپتامبر ۱۷:۳۰ ایران   ۲–۳   ژاپن ۲۵–۲۳ ۲۷–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۰–۲۵ ۱۲–۱۵ ۱۰۴–۱۱۳

دور دوم ویرایش

 • نتایج و امتیازات به دست آمده در بازی بین تیم‌های رقیب در دور مقدماتی در دور دوم نیز محاسبه و منظور گردید.

گروه E ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   کرهٔ جنوبی ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۲۴۸ ۱۸۵ ۱٫۳۴۱
۲   استرالیا ۵ ۲ ۱ ۷ ۳ ۲٫۳۳۳ ۲۳۵ ۲۱۲ ۱٫۱۰۸
۳   تایوان ۴ ۱ ۲ ۳ ۷ ۰٫۴۲۹ ۲۱۸ ۲۴۲ ۰٫۹۰۱
۴   عربستان سعودی ۳ ۰ ۳ ۱ ۹ ۰٫۱۱۱ ۱۸۷ ۲۴۹ ۰٫۷۵۱
تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۲ سپتامبر ۱۳:۳۰ کرهٔ جنوبی   ۳–۰   تایوان ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۶ ۲۵–۲۲     ۷۵–۵۷
۱۲ سپتامبر ۱۵:۳۰ استرالیا   ۳–۰   عربستان سعودی ۲۵–۱۵ ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۵     ۷۵–۵۲
۱۳ سپتامبر ۱۳:۳۰ کرهٔ جنوبی   ۳–۱   استرالیا ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۹   ۹۸–۸۵
۱۳ سپتامبر ۱۵:۳۰ عربستان سعودی   ۱–۳   تایوان ۲۵–۲۱ ۲۲–۲۵ ۱۹–۲۵ ۲۶–۲۸   ۹۲–۹۹

گروه F ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ژاپن ۶ ۳ ۰ ۹ ۲ ۴٫۵۰۰ ۲۶۴ ۲۲۹ ۱٫۱۵۳
۲   چین ۵ ۲ ۱ ۶ ۵ ۱٫۲۰۰ ۲۴۴ ۲۳۷ ۱٫۰۳۰
۳   ایران ۴ ۱ ۲ ۵ ۸ ۰٫۶۲۵ ۲۷۴ ۲۸۲ ۰٫۹۷۲
۴   هند ۳ ۰ ۳ ۴ ۹ ۰٫۴۴۴ ۲۵۹ ۲۹۳ ۰٫۸۸۴
تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۲ سپتامبر ۱۷:۳۰ چین   ۳–۰   ایران ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۶ ۲۵–۲۳     ۷۵–۶۱
۱۲ سپتامبر ۱۹:۳۰ ژاپن   ۳–۰   هند ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۸ ۲۶–۲۴     ۷۶–۶۴
۱۳ سپتامبر ۱۷:۳۰ چین   ۰–۳   ژاپن ۱۷–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۲–۲۵     ۶۱–۷۵
۱۳ سپتامبر ۱۹:۳۰ هند   ۲–۳   ایران ۱۸–۲۵ ۱۳–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۱ ۱۳–۱۵ ۹۴–۱۰۹

گروه G ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   قزاقستان ۲ ۱ ۰ ۳ ۰ MAX ۷۸ ۶۶ ۱٫۱۸۲
۲   امارات متحدهٔ عربی ۱ ۰ ۱ ۰ ۳ ۰٫۰۰۰ ۶۶ ۷۸ ۰٫۸۴۶
تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۲ سپتامبر ۱۱:۳۰ قزاقستان   ۳–۰   امارات متحدهٔ عربی ۲۵–۱۸ ۲۵–۲۲ ۲۸–۲۶     ۷۸–۶۶

گروه H ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   قطر ۲ ۱ ۰ ۳ ۰ MAX ۷۵ ۵۲ ۱٫۴۴۲
۲   هنگ کنگ ۱ ۰ ۱ ۰ ۳ ۰٫۰۰۰ ۵۲ ۷۵ ۰٫۶۹۳
تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۳ سپتامبر ۱۱:۳۰ قطر   ۳–۰   هنگ کنگ ۲۵–۱۷ ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۵     ۷۵–۵۲

رده‌بندی نهم تا دوازدهم ویرایش

  مکان نهم تا دوازدهم مکان نهم
۱۴ سپتامبر – چانگ‌وون
   قزاقستان  ۳  
   هنگ کنگ  ۰  
 
۱۵ سپتامبر – چانگ‌وون
       قزاقستان  ۳
     امارات متحدهٔ عربی  ۰
مکان یازدهم
۱۴ سپتامبر – چانگ‌وون ۱۵ سپتامبر – چانگ‌وون
   قطر  ۲    هنگ کنگ  ۰
   امارات متحدهٔ عربی  ۳      قطر  ۳

نیمه‌نهایی مکان نهم تا دوازدهم ویرایش

تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۴ سپتامبر ۱۴:۰۰ قزاقستان   ۳–۰   هنگ کنگ ۲۵–۱۲ ۲۵–۱۱ ۲۵–۱۴     ۷۵–۳۷
۱۴ سپتامبر ۱۶:۰۰ قطر   ۲–۳   امارات متحدهٔ عربی ۲۷–۲۹ ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۰ ۲۱–۲۵ ۱۲–۱۵ ۱۱۰–۱۱۱

مکان یازدهم ویرایش

تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۵ سپتامبر ۱۰:۰۰ هنگ کنگ   ۰–۳   قطر ۱۳–۲۵ ۱۱–۲۵ ۱۹–۲۵     ۴۳–۷۵

مکان نهم ویرایش

تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۵ سپتامبر ۱۲:۰۰ قزاقستان   ۳–۰   امارات متحدهٔ عربی ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۳     ۷۵–۵۴

رده‌بندی پنجم تا هشتم ویرایش

  مکان پنجم تا هشتم مکان پنجم
۱۵ سپتامبر – چانگ‌وون
   تایوان  ۳  
   هند  ۰  
 
۱۶ سپتامبر – چانگ‌وون
       تایوان  1
     ایران  ۳
مکان هفتم
۱۵ سپتامبر – چانگ‌وون ۱۶ سپتامبر – چانگ‌وون
   عربستان سعودی  1    هند  ۳
   ایران  ۳      عربستان سعودی  ۲

نیمه‌نهایی مکان پنجم تا هشتم ویرایش

تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۵ سپتامبر ۱۸:۰۰ تایوان   ۳–۰   هند ۲۵–۲۰ ۲۶–۲۴ ۲۵–۲۰     ۷۶–۶۴
۱۵ سپتامبر ۲۰:۰۰ عربستان سعودی   ۱–۳   ایران ۲۷–۲۵ ۲۵–۲۷ ۱۱–۲۵ ۱۶–۲۵   ۷۹–۱۰۲

مکان هفتم ویرایش

تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۶ سپتامبر ۱۴:۰۰ هند   ۳–۲   عربستان سعودی ۳۰–۳۲ ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۶ ۲۲–۲۵ ۱۶–۱۴ ۱۱۸–۱۰۹

مکان پنجم ویرایش

تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۶ سپتامبر ۱۶:۰۰ تایوان   ۱–۳   ایران ۱۴–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۸–۲۶ ۲۳–۲۵   ۸۵–۱۰۱

دور نهایی ویرایش

  نیمه‌نهایی نهایی
۱۵ سپتامبر – چانگ‌وون
   کرهٔ جنوبی  ۳  
   چین  ۰  
 
۱۶ سپتامبر – چانگ‌وون
       کرهٔ جنوبی  ۳
     استرالیا  ۱
مکان سوم
۱۵ سپتامبر – چانگ‌وون ۱۶ سپتامبر – چانگ‌وون
   استرالیا  ۳    چین  ۱
   ژاپن  ۰      ژاپن  ۳

نیمه‌نهایی ویرایش

تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۵ سپتامبر ۱۴:۰۰ کرهٔ جنوبی   ۳–۰   چین ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۶ ۲۵–۲۲     ۷۵–۶۰
۱۵ سپتامبر ۱۶:۰۰ استرالیا   ۳–۰   ژاپن ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۷     ۷۵–۶۰

مکان سوم ویرایش

تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۶ سپتامبر ۱۸:۰۰ چین   ۱–۳   ژاپن ۱۷–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۳ ۱۹–۲۵   ۸۳–۹۸

فینال ویرایش

تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۶ سپتامبر ۲۰:۰۰ کرهٔ جنوبی   ۳–۱   استرالیا ۲۵–۱۸ ۲۵–۲۳ ۲۱–۲۵ ۲۵–۱۷   ۹۶–۸۳

جدول نهایی ویرایش

جوایز ویرایش

 • باارزش‌ترین بازیکن:
 • امتیاز آورترین بازیکن:
 • بهترین اسپک زننده:
  •   لی کیونگ سو
 • بهترین دفاع کننده میانی:
 • بهترین سرویس زننده:
  •   شین جین-سیک
 • بهترین پاسور:
  •   چوی تائه-وونگ
 • بهترین لیبرو:
  •   کنجی یاماموتو
 • بهترین دریافت کننده:
  •   یئو اوه-هیون

منابع ویرایش