واکنش جفت‌شدن

واکنش جفت‌شدن (به انگلیسی: Coupling reaction) به دسته‌ای از واکنش‌های شیمیایی در شیمی آلی گفته می‌شود که در آن دو پیش‌ماده هیدروکربنی به وسیله یک کاتالیزور فلزی به هم متصل شده و یک ساختار واحد را تشکیل می‌دهند. بسته به نوع مواد اولیه و نوع کاتالیزورهای به‌کار رفته‌ می‌توان به انواع مختلفی از واکنش‌های جفت‌شدن اشاره داشت با این به‌طور کلی همه واکنش‌ها را در ۲ دسته اصلی قرار می‌گیرند: ۱-جفت‌شدن جور (Homocoupling) و ۲-جفت‌شدن ناجور (Heterocoupling) یا جفت‌شدن متقاطع (Cross-couplings)

انواع واکنش‌های جفت‌شدن جورویرایش

در زیر جدولی از این نوع واکنش‌ها قرار دارد. از معروف‌ترین واکنش‌هایی که در این دسته قرار می‌گیرند می‌توان به واکنش اولمان اشاره کرد.

 
جفت‌شدن اولمان دو آریل هالید
واکنش
سال کشف
واکنشگر آ
واکنشگر ب
کاتالیزور توضیحات
واکنش ورتز ۱۸۵۵ R-X sp³ R-X sp³ سدیم (استوکیومتری)
جفت‌شدن گلیسر ۱۸۶۹ RC≡CH sp RC≡CH sp مس اکسیژن به عنوان پذیرنده
واکنش اولمان ۱۹۰۱ Ar-X sp² Ar-X sp² مس در دمای بالا انجام می شود.
واکنش گومبرگ–باخمان ۱۹۲۴ Ar-H sp² Ar-N2X sp² نیازمند محیط بازی

انواع واکنش‌های جفت‌شدن ناجورویرایش

در زیر جدولی از این نوع واکنش‌ها قرار گرفته است.

 
واکنش جفت‌شدن هک، میان یک هالوآلکان و یک آلکن
واکنش
سال کشف
واکنشگر آ
واکنشگر ب
کاتالیزور توضیحات
جفت‌شدن کادیو–چادکیویچ ۱۹۵۷ RC≡CH sp RC≡CX sp مس نیازمند محیط بازی
واکنش جفت‌شدن پیناکول ۱۸۵۹ RCHO sp² RCHO sp² وانادیوم و آلومنیوم
جفت‌شدن کاسترو–استفنز ۱۹۶۳ RC≡CH sp Ar-X sp² مس
جفت‌شدن واکنشگر گیلمان ۱۹۶۷ R2CuLi R-X
واکنش سزار ۱۹۷۰ Alkene sp² R-X sp³ پالادیوم نیازمند محیط بازی
جفت‌شدن کومادا ۱۹۷۲ Ar-MgBr sp², sp³ Ar-X sp² پالادیوم یا نیکل
واکنش هک ۱۹۷۲ alkene sp² R-X sp² پالادیوم نیازمند محیط بازی
جفت‌شدن سونوگاشیرا ۱۹۷۵ RC≡CH sp R-X sp³ sp² پالادیوم و مس نیازمند محیط بازی
جفت‌شدن نگیشی ۱۹۷۷ R-Zn-X sp³, sp², sp R-X sp³ sp² پالادیوم یا نیکل
واکنش استیل ۱۹۷۸ R-SnR3 sp³, sp², sp R-X sp³ sp² پالادیوم
واکنش سوزوکی ۱۹۷۹ R-B(OR)2 sp² R-X sp³ sp² پالادیوم نیازمند محیط بازی
جفت‌شدن هیاما ۱۹۸۸ R-SiR3 sp² R-X sp³ sp² پالادیوم نیازمند محیط بازی
واکنش بوشوالد–هارت‌ویگ ۱۹۹۴ R2N-H sp R-X sp² پالادیوم جفت شدن نیتروژن-کربن، آمین نوع دوم
جفت‌شدن فوکویاما ۱۹۹۸ R-Zn-I sp3 RCO(SEt) sp2 پالادیوم
جفت‌شدن لیبسکایند–اسروگل ۲۰۰۰ R-B(OR)2 sp3, sp2 RCO(SEt) Ar-SMe sp2 پالادیوم به مس(I)-تیوفن-۲-کربوکسیلات نیاز دارد

منابعویرایش