ادگار آلن پو نویسندهٔ بزرگ و شاخص سبک وحشت

گونهٔ وحشت[۱]، نام ژانری در ادبیات است.

گونهٔ وحشت سبکی تخیلی در هنر و ادبیات است که به مسائل غیرواقعی و تخیلی و برخی داستان‌های عامه‌پسند می‌پردازد.

منابعویرایش