وَخش‌اَرد یا وخشوودروه (Vaxšuvadarva، به زبان‌های اروپایی Oxyartes [۱] والی باختر (بلخ) در زمان هخامنشی بود. او در دژی کوهستانی در برابر حمله اسکندر مقدونی دفاع کرد ولی اسکندر دژ را تسخیر کرد.[۲]

دختر او رکسانا در سال ۳۲۷ پ.م. با اسکندر مقدونی ازدواج کرد.

درباره ریشه نام وخشوودروه در میان زبان‌شناسان دو نظر وجود دارد. یک نظریه آن را از ریشه ایرانی باستان هو-خشاذره (خوب-شاهی) می‌داند و نظر دیگر آن را وَخشَ‌اَرتا (رشددهندهٔ حق) می‌داند.[۱]

منابعویرایش

[۳][پیوند مرده]