وزیر راه و شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی وزیر وزارت‌خانهٔ راه و شهرسازی و یکی از اعضای هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر راه و شهرسازی
متصدی کنونی
مهرداد بذرپاش

از ۱۶ آذر ۱۴۰۱
وزارت راه و شهرسازی
عضوی ازهیئت دولت جمهوری اسلامی ایران
اقامت‌گاهبلوار نلسون ماندلا
جایگاهتهران، ایران
نامزدکنندهرئیس‌جمهور
گمارندهرئیس‌جمهور
بنیادگذاریتیر ۱۳۹۰
نخستین دارندهعلی نیکزاد

فهرست ویرایش

وضعیت
سازمان‌های سیاسی
ر. نام نگاره آغاز تصدی پایان تصدی دولت رئیس‌جمهور م.
۱ علی نیکزاد
(زادهٔ ۱۳۴۴)
  ۵ تیر
۱۳۹۰
۲۴ مرداد
۱۳۹۲
دهم احمدی‌نژاد [۱]
۲ عباس آخوندی
(زادهٔ ۱۳۳۶)
  ۲۴ مرداد
۱۳۹۲
۲۸ مهر
۱۳۹۷

یازدهم
روحانی [۲]
دوازدهم [۳]
محمد اسلامی
(زادهٔ ۱۳۳۵)
  ۲۸ مهر
۱۳۹۷
۵ آبان
۱۳۹۷
[۴]
۳ ۵ آبان
۱۳۹۷
۳ شهریور
۱۴۰۰
[۵]
۴ رستم قاسمی
(۱۴۰۱–۱۳۴۳)
  ۳ شهریور
۱۴۰۰
۱ آذر
۱۴۰۱
سیزدهم رئیسی [۶]
شهریار افندی‌زاده
(زادهٔ ؟)
سرپرست
  ۱ آذر
۱۴۰۱
۱۶ آذر
۱۴۰۱
[۷]
۵ مهرداد بذرپاش
(زادهٔ ۱۳۵۹)
  ۱۶ آذر
۱۴۰۱
متصدی [۸]

منابع ویرایش

  1. «با ۲۰۵ رأی موافق؛ نیکزاد برای وزارت راه و شهرسازی از مجلس رأی اعتماد گرفت». ایسنا. ۵ تیر ۱۳۹۰.
  2. «عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی شد». ایسنا. ۲۴ مرداد ۱۳۹۲.
  3. «مجلس به کدام‌یک از وزیران پیشنهادی اعتماد کرد+ جدول آراء». ایسنا. ۲۹ مرداد ۱۳۹۶.
  4. «موافقت رئیس‌جمهور با استعفای آخوندی و معرفی محمد اسلامی به سرپرستی وزارت راه». ایسنا. ۲۸ مهر ۱۳۹۷.
  5. «اسلامی وزیر راه و شهرسازی شد». ایرنا. ۵ آبان ۱۳۹۷.
  6. «قاسمی وزیر راه و شهرسازی شد». ایسنا. ۳ شهریور ۱۴۰۰.
  7. «موافقت رئیس‌جمهور با استعفای رستم قاسمی؛ افندی‌زاده سرپرست وزارت راه شد». ایرنا. ۱ آذر ۱۴۰۱.
  8. «بذرپاش وزیر راه و شهرسازی شد». ایسنا. ۱۶ آذر ۱۴۰۱.
پیشین:
وزیر راه و ترابری
عضو هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران
اکنون–۱۳۹۰
در حال تصدی
پیشین:
وزیر مسکن و شهرسازی
پیشین:
وزیر راه و ترابری
رئیس شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور
اکنون–۱۳۹۰