وگاف یا اوگاف فرعونی از دودمان سیزدهم مصر باستان بود در دوره دوم میانی بود.

دورانویرایش

بر پایه نوشته فهرست تورین، او نخستین فرمانروای دودمان سیزدهم بوده است. طول دوران او تنها ۲ سال و ۳ ماه و ۲۴ روز بود.

از وگاف تندیسی در حالت نشسته بر جای مانده که به خدای نوبیایی ددون تقدیم شده و در دژ سمنا یافت شده. همچنین سنگ یادبودی در آبشار دوم نیل و بقایای تندیسی از او در کارناک نیز یافت شده‌اند.

منابعویرایش

  • K.S.B. Ryholt (۱۹۹۷)، The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period، Copenhagen: Museum Tusculanum Press