گشتاسپ (ابهام‌زدایی)

گشت آسپ
(تغییرمسیر از ویشتاسب)

گُشتاسْپ (به ایرانی باستان ویشتاسپَ به معنی دارندهٔ اسب آماده) نام چند شخصیت معروف تاریخی در ایران باستان است:

دیگر کاربردها:

  • تالش گشتاسبی یا تالش شمالی، بخش شمالی تالش و یک منطقه تالش‌نشین در جنوب شرقی جمهوری آذربایجان
  • طایفه گشتاسبی، طایفه‌ای بزرگ و تاریخی ساکن در استانهای اصفهان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، و بوشهر