باز کردن منو اصلی

گشتاسب، گشنسپ بنده، گشسب بنده یا جشنسده برادر خسرو سوم و برادرزاده خسروپرویز بود. او پس از درگذشت پوراندخت به سال ۶۳۱میلادی بر تخت شاهی نشست. وی ساکن میسان بود. پدر پیروز، مهران جشنس بود. مادر وی مهان دخت، نوهٔ خسرو پرویز، دختر یزداندار، پسر خسرو پرویز بوده.[۱]

گشتاسب (ساسانی)
شاهنشاه ساسانی
دوران(حدوداً در سال ۶۳۰ میلادی)
نام کاملگشتاسب
لقب(ها)پیروز دوم
زادگاهمیشان
پیش ازآزرمیدخت
پس ازپوراندخت
پدرمهران جشنس
مادرمهان دخت
دینزرتشتی

او می‌خواست اوضاع دولت ساسانی را که آشفته شده بود سروسامانی بدهد ولی تباهی و فساد و چند دستگی چنان بر ارکان دولت چیره شده بود که فردی مثل او قادر نبود این کار را بکند و از طرفی موبدان زرتشتی و سایر سران ساسانی در حرص و آزار به سر می‌بردند و از این رو چون نتوانست کاری بکند در همان سال از پادشاهی کناره گرفت و خود را از قید سلطنت رستگار کرد.[۲]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • پیرنیا، حسن (۱۳۸۸). تاریخ ایران. انتشارات دبیر.
  • محمودآبادی، اصغر (۱۳۸۶). شاهنشاهی ساسانیان در گزارشهای تاریخی اسلامی و غربی. انتشارات افسر.
پیشین:
پوراندخت
شاهنشاه ساسانی

۶۳۰–۶۳۰ میلادی

پسین:
آزرمیدخت