باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
=== علوم انسانی ===
* [[اعلم اقتصاد|قتصاد]]
** [[جان کنث گالبریث]]
** [[جان مینارد کینس]]