ماهیچه سینه‌ای بزرگ: تفاوت میان نسخه‌ها

صفحه‌ای جدید حاوی «{{Muscle infobox | Name = Pectoralis major| Latin = Musculus pectoralis major| GraySubject = 122 | GrayPage = 4...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «{{Muscle infobox | Name = Pectoralis major| Latin = Musculus pectoralis major| GraySubject = 122 | GrayPage = 4...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)