تفاوت میان نسخه‌های «اسپیروکت»

۱٬۴۳۰ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
 
خانواده اسپیروکتاسه شامل دو جنس بیماریزای بورلیا (عامل بیماری لایم) و [[ترپونما]] (عامل بیماری [[سیفلیس]]) است. برخی اسپیروکت‌ها جزو فلور نرمال دهان هستند.
 
{{کلاد
|1={{کلاد
|label1=[[Leptospiraceae]]
|1={{کلاد
|1=''[[Turneriella parva]]'' <small>(Hovind-Hougen et al. 1982) Levett et al. 2005</small>
|2={{کلاد
|1=''[[Leptonema illini]]'' <small>Hovind-Hougen 1983</small>
|2=''[[لپتوسپیرا]]'' <small>Noguchi 1917 emend. Faine and Stallman 1982</small>
}}
}}
|2={{کلاد
|1={{کلاد
|1=''[[Brevinema andersonii]]'' <small>Defosse et al. 1995</small>
|2=''[[Brachyspira]]'' <small>Hovind-Hougen et al. 1982</small>
}}
|2={{کلاد
|1=''[[Exilispira thermophila]]'' <small>Imachi et al. 2008</small>
|label2=[[Spirochaetaceae]]
|2={{کلاد
|1=?''[[Clevelandina reticulitermitidis]]'' ♦ <small>Bermudes et al. 1988</small>
|2=?''[[Cristispira pectinis]]'' ♪ <small>Gross 1910</small>
|3=?''[[Diplocalyx calotermitidis]]'' ♦ <small>(ex Gharagozlou 1968) Bermudes et al. 1988</small>
|4=?''[[Hollandina pterotermitidis]]'' ♦ <small>(ex To et al. 1978) Bermudes et al. 1988</small>
|5=?''[[Pillotina calotermitidis]]'' ♦ <small>(ex Hollande and Gharagozlou 1967) Bermudes et al. 1988</small>
|6=''[[Spironema culicis]]'' ♠ <small>Turk et al. 1999</small>
|7=''[[Spirochaeta]]'' [paraphyletic incl. ''[[بورلیا]]'', ''[[Sphaerochaeta]]'' and ''[[Treponema]]'']
}}
}}
}}
}}
}}
 
== جستارهای وابسته ==