تفاوت میان نسخه‌های «رساله الهی سیاسی (اسپینوزا)»

جز
ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار
جز (ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار)
[[پرونده:Spinoza Tractatus Theologico-Politicus.jpg|بندانگشتی|Tractatus Theologico-Politicus،رسالهPoliticus، رساله الهی سیاسی]]
''' رساله الهی سیاسی''' یا'''رساله الهیات و سیاست'''(به انگلیسی:Theologico-Political TreatiseTreatise، ،بهبه لاتین:Tractatus Theologico-Politicus)کتابی از اسپینوزا در زمینه [[فلسفه سیاسی]] و الهیات است که در 1665۱۶۶۵ در وربورگ نوشته شد و در سال 1670۱۶۷۰ بدون نام منتشر شد (به دلیل ترس از محتوا). موضوع کتاب نقادی [[کتاب مقدس]] است و بسیار جنجال برانگیز بوده وهست. جزو کتاب های ممنوعهکتاب‌های یممنوعهٔ زمان خود بودولی رسماً چهار سال بعد ممنوع شد. رساله الهی سیاسی ،سیاسی، اثری بسیار مهم و تاثیر گذار بر روشنفکران بعد خود بود. برای انشار آن خوانندگان صفحه یصفحهٔ اول آن را که دارای عنوان آن بود عوض می کردندمی‌کردند و به جای آن عنوانی طبی یا تاریخی بر آن می گذاشتندمی‌گذاشتند تا شناسایی نشود.کتاب هایکتاب‌های زیادی در رد آن نوشته شده است.<ref>مقدمه اخلاق به قلم محسن جهانگیری،چاپجهانگیری، چاپ 1390، مرکز نشر دانشگاهی</ref>
از مطالب ترجمه شده این کتاب:
 
ترس خرافه را می پروراندمی‌پروراند. اشخاص ضعیف و حریص از روی بد بختی از عبادت استفاده میکنندمی‌کنند واشک هایواشک‌های زنانه می ریزندمی‌ریزند تا از خداوند درخواست کمک کنند. تجمل و تشریفات دردین قرار داده شده ان تا [[ذهن انسان]] را با تعصبات مسدود کنند و برای عقل جایی نمی‌ماند که حتی اندکی شک کند. فراموش نکنید که عقل بازیچه الهیات نیست.
 
او دین را دستمال رازهای مضحک می نامدمی‌نامد که اشخاصی را به خود جلب می کندمی‌کند که عقل را تحقیر می کنندمی‌کنند.
او در مقابل این پرسش که یهودیان قوم برگزیده خداوند هستند،میهستند، گویدمی‌گوید:این اعتقاد بی معناست. هرکس با خواندن صادقانه قوانین موسی متوجه می شودمی‌شود خداوند فقط با انتخاب سرزمینی کوچک که در آن در صلح و صفا زندگی کنند به آنان عنایت داشته اندداشته‌اند.
 
او در مقابل این پرسش که متون مقدس کلام خداند هستند،میهستند، نویسدمی‌نویسد:کتاب مقدس صرفاً شامل حقیقت روحانی-یعنی تمربن عدالت و نیکوکاری-است،نهاست، نه حقایق زمینیونیز اصرار می کنندمی‌کنند همه کسانی که قوانین دنیوی را (مثلاً در جایی او قوانین سخت گیرانه استنتاج شده حکومتی یا اجتماعی یهودیت از تورات را زیر سوال می بردمی‌برد و میگویدمی‌گوید این هااین‌ها استعاره هستند) در کتاب مقدس پیدا می کنندمی‌کنند یادر اشتباه انداشتباه‌اند یاخودخواه.<ref>مسئله اسپینوزا نوشته اروین د.یالوم،ترجمه یالوم، ترجمه حسین کاظمیکاظمی، ،چاپچاپ اول،ص198اول، ص198</ref>مثلاً او رفتار خیلی هاخیلی‌ها سعی می کنندمی‌کنند قوانی علمی را از کتاب مقدس پیدا کنند که در اسلام هم این مسئله وجود دارند را اشتباه میداند. انشتین نیز به عنوان کسی که بار هابارها در مقابل این تفسیر هاب علمی-دینی قرار گرفته میگویدمی‌گوید:متن علمی نهایی استنتاج شده در نهایت به همه چیز شباهت دارد غیر از کتاب مقدسی که از آن استنتاج شده! در اصل این هاجهت داری شده اندشده‌اند.)
 
او مقدمه را با یک اخطار به پایان می رساندمی‌رساند:من از بسیای از افراد می خواهممی‌خواهم کتاب مرا نخوانند:توده [[بی سواد]] و خرافاتی که فکر می کنندمی‌کنند که عقل چیزی جز بازیچه الهیات نیست،ازنیست، از این کتاب چیزی نمی‌فهمند. درواقع شاید ایمانشان آشفته گردد.<ref>مسئله اسپینوزا نوشته اروین د.یالوم،ترجمه یالوم، ترجمه حسین کاظمیکاظمی، چاپ ،چاپاول، اول،ص199ص199</ref>(با این حساب اونیز مانند گالیه،علمگالیه، علم را سکولار می کنندمی‌کنند.)
این کتاب که شهرت جهانی دارد تا کنون کامل به فارسی ترجمه نشده است.(با توجه به محتوا تعجبی هم ندارد!)
 
== در مورد سیاست و حکومت ==
 
هدف نهایی حکومت نه تسلط بر مردم باید باشد نه محدود ساختن آنان از راه ترس و وحشت؛ووحشت؛ و نه وادار کردن آنان به اطاعت، بلکه باید هدف آن آزاد ساختن مردم از ترس باشد تا بتوانند در بیشترین امنیت ممکن زندگی کنند. به عبارت دیگر،بایددیگر، باید حق طبیعی [[انسان هاانسان‌ها]] به زنده بودن مورد حمایت قرار داد تا با اطمینان کامل و بدون اینکه بر خود یا بر همسایه خودزیان وارد سازند زندگی کنند. هدف نهایی حکومت این نیست که انسان را از موجودی صاحب خرد و اندیشه به چهارپایی لایعقل (بدون فکر) یا عرو سک [[خیمه شب بازی]] مبدل کند،بلکهکند، بایدبلکه آنباید هاآن‌ها را چنان آماده سازد که روح و جسمشان را در امنیت تمام بپرورند و عقل خود را به کار ببندند و نگذارند که قدرت مردم در راه کینه جویی و خشم و فریب مصرف شود و نه معروض رشک و ستم واقع شود. در واقع غرض و هدف اصلی حکومت همانا آزادی است.<ref>اشنایی با اسپونوزا(spinoza in 90 minutes) ترجمه شهرام حمزه ایحمزه‌ای نویسنده:پل استراترن (از استادان ریاضی یکی از دانشگاه بریتانیا)،چاپ، چاپ علامه حلی،چاپ1389حلی، چاپ1389 ص68</ref>
 
رساله الهی سیاسی فصل 20۲۰
 
با توجه به محتوا حتی بخش سیاست که متعادل تر از بخش الهیات هست هم در داخل ایران به فارسی ترجمه نشده و فقط بخش هاییبخش‌هایی از آن توسط برخی احزاب [[آزادی خواه]] [[اپوزیسیون]] آن هم فقط قسمتی محدود از آن را ترجمه کرده اندکرده‌اند که در پیوند به بیرون می توانیدمی‌توانید مشاهده کنید.
 
== پیوند به بیرون ==
 
https://tavaana.org/fa/library/آزادی-اندیشه-و-آزادی-گفتار-در-یک-حکومت-آزاد-فصل-۲۰-از-رساله-سیاسی-الهی-اسپینوزا