تفاوت میان نسخه‌های «گریز سفید»

صفحه‌ای تازه حاوی «''' گریز سفید''' {{انگلیسی|White flight}} لفظی است که منشأ آن آمریکاست و برای اشاره به م...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «''' گریز سفید''' {{انگلیسی|White flight}} لفظی است که منشأ آن آمریکاست و برای اشاره به م...» ایجاد کرد)
برچسب‌ها: عدم استفاده از یادکرد و پانویس (پخ) افزودن پیوند بیرونی به جای ویکی‌پیوند (پخ)
(بدون تفاوت)