یونس امره: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
{{جعبه اطلاعات شاعر و نویسنده
| نام = یونس امره <br> {{سخ}}Yunus Emre
| تصویر = Yunus_Emre_cropped.png
| توضیح تصویر =
| نام اصلی = یونس امره
| زمینه فعالیت = [[شاعر]] ، [[تصوف]]
| ملیت = ترک
| تاریخ تولد = 619 شمسی
| محل تولد = [[اسکی شهیر]] ، [[ترکیه]]
| والدین =
| تاریخ مرگ = 700 شمسی
| محل مرگ = [[اسکی شهیر]] ، [[ترکیه]]
| علت مرگ =
| محل زندگی =
|دیوان اشعار =
|تخلص =
|فیلم‌فیلم (های) ساخته بر اساس اثر(ها)=
| همسر =
| شریک زندگی =
== زندگی او ==
 
درویشی مشهور اهل [[آناطولی]] بوده است که اشعار ترکی وی مشهور است. روایتهای زندگی او در مکتوبات غالباً با افسانه سازی همراه بوده و کتب تراجم و تذکره هاتذکره‌ها غالباً او را از دراویش قرن نهم شمرده اندشمرده‌اند ولی [[محمد فواد کوپرولو]] از محققان بزرگ [[ادبیات ترکی]] که درباره زندگی و اشعار او تحقیقات فراوانی داشته،بهداشته، به استناد اسنادی او را جزء [[صوفیان]] نیمه دوم قرن هفتم و نیمه اول قرن هشتم دانسته است. طبق مناقب مکتوب،ویمکتوب، وی مرید درویشی به نام [[طپدوق امره]] بوده و خود در اشعارش مکرر به او ابراز علاقه نموده است. دیوان اشعارش نشانگر آن است که اهل سیر و سیاحت بوده و به سرزمین هایسرزمین‌های بسیاری سفر کرده است. ظاهراً امی بوده و به تعبیر کوپرولو اهل حال بوده و نه اهل قال. مزارهای چندی در سراسر آناطولی بدو منسوب است. پیروان ادبی مانند [[عاشق پاشا]] و [[قایغوسوز ابدال]] داشته است و بر شعر ترکی پس از خود تاثیر ژرفی گذاشته است. دیوان او مجموعه ده دوازده هزار مصراع شعر است که به الهی مشهور است و اکثراً نه بر وزن عروضی که بر [[وزن هجایی]] (وزن شعر باستانی و فولکوریک ترکی) است و ویزگی هایویزگی‌های زبانی [[شیاد حمزه]] و اشعار ترکی [[سلطان ولد]] و [[گلشهری]] و عاشق پاشا را به یاد می آوردمی‌آورد.<ref>صوفیان نخستین در ادبیات ترک،پروفسورترک، پروفسور محمد فواد کوپریلی،ترجمهکوپریلی، ترجمه توفیق. ه. سبحانی. انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1385 صص 310،316،342)</ref>
</ref>
 
نگارهٔ او از سال [[۲۰۰۹ (میلادی)|۲۰۰۹]] میلادی بر پشت اسکناس‌های ۲۰۰ [[لیره|لیره‌ای]] [[ترکیه]] به چاپ رسیده‌است.[[پرونده:200 Türk Lirası reverse.jpg|100px|قاب|تصویر منقش به یونس امره در پشت اسکناس 200۲۰۰ لیره ترکیه]]
 
== از شعرهای اوست ==
 
{{شعر}}
{{ب| تقديرتقدیر ما چنان شد که از ايناین دنيادنیا برويمبرویم. | .Biz dünyadan gedər olduq}}
{{ب| سلام و درود بر آنانکه مانده اندمانده‌اند. | .Qalanlara səlam olsun}}
{{ب| بر کسانی که دعای خيرخیر از برای ما | Bizim üçün xeyir-dua}}
{{ب| می فرستند،می‌فرستند، سلام و درود باد.| .Qılanlara səlam olsun}}
{{ب| اجل آن زمان که کمر ما را خم کند | Əcəl bükə belimizi}}
{{ب| و زبانمان را از تکلم باز دارد | Söylətməyə dilimizi}}
{{ب| بر آنان که حال خسته ما را| Xəstə ikən halımızı}}
{{ب| جوياجویا شوند، درود باد.| .Soranlara səlam olsun}}
{{ب| آن زمان که تنم در ميانهمیانه پهن شده.| .Tənim ortaya açıla}}
{{ب| و آن زمان که لباسی بدون يقهیقه بدوزند | Yaxasız kömlək biçilə}}
{{ب| بر کسانی ما را به طرز ملايمیملایمی | Bizi bir asan vəch ilə}}
{{ب| شستشو می دهندمی‌دهند سلام و درود باد. | .Yuyanlara səlam olsun}}
{{ب| ... | Sal verilən qəsdimizə}}
{{ب| راهی شديمشدیم به سوی دوست | Gedər olduq dostumuza}}
{{ب| بر آنانکه جهت ادای نماز بر سر ما| Namaz üçün üstümüzə}}
{{ب| حاضر می شوندمی‌شوند سلام و درود باد. | .Duranlara səlam olsun}}
{{ب| درويشدرویش يونسیونس آنگاه که سخن می گويدمی‌گوید| Dərviş Yunus söylər sözü}}
{{ب| هردو چشمانش پر از اشک است. | .Yaş dolmuşdur iki gözü}}
{{ب| آنان که نمی‌دانند چه سان ما را درک توانند کرد؟ | Bilməyən nə bilsin bizi}}
{{ب| سلام و درود بر آنانکه می دانندمی‌دانند.| .Bilənlərə səlam olsun}}
{{پایان شعر}}
 
 
== منابع ==
* صوفیان نخستین در ادبیات ترک،پروفسورترک، پروفسور محمد فواد کوپریلی،ترجمهکوپریلی، ترجمه توفیق. ه. سبحانی. انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1385۱۳۸۵
* http://en.wikipedia.org/wiki/Yunus_Emre
{{چپ‌چین}}
Wikipedia contributors, "[//en.wikipedia.org/w/index.php?title=Yunus_Emre&oldid=312841389 Yunus Emre]," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed September 9, 2009).
{{پایان چپ‌چین}}
{{مستند کردن|VIAF=102325392۱۰۲۳۲۵۳۹۲}}
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:امره، یونس}}