تفاوت میان نسخه‌های «ضرب خارجی»

خنثی‌سازی ویرایش 13346283 توسط 5.202.157.187 (بحث) بی‌منبع / n بعدی هم می‌توان تعریف کرد
برچسب: نیازمند بازبینی
(خنثی‌سازی ویرایش 13346283 توسط 5.202.157.187 (بحث) بی‌منبع / n بعدی هم می‌توان تعریف کرد)
همچنین برای تعیین نتیجه یک ضرب خارجی بدون استفاده از زاویه بین دو بردار و یا در صورت نداشتن زاویه بین دو بردار, ماتریسی n*n نوشته و گزاره های ماتریس را محاسبه میکنیم. سوالات معمولا در فضای 3 بعدی بررسی می شوند, بنابراین ماتریسی 3*3 نوشته و i , j , k را در سطر اول, مقادیر بردار اول را در سطر دوم و مقادیر بردار دوم را در سطر سوم ماتریس می نویسیم. نتیجه محاسبه برای دو بردار ( ai,bj,ck ) و ( di,ej,fk ) به صورت زیر خواهد بود :
bf-ce) i , (cd-af) j , (ae-bd) k)
 
ضرب برداری یک فرم دو خطی دارد و تابعی از R3 به R3 می باشد.
 
== پیوند به بیرون ==