باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏فیلمشناسی: تصحیح ترجمۀ غلط نام یک فیلم و پیوند داخلی
# [[سهم کوچک پدر]] (۱۹۵۱)
# [[زشت و زیبا (فیلم)|زشت و زیبا]] (۱۹۵۲)
# [[واگن نمایشاتدسته موزیک]] (۱۹۵۳)
# [[داستان سه عشق]] (فیلمنامه مادموارل ۱۹۵۳)
# [[یدک کش دراز دراز]] (۱۹۵۴)