تفاوت میان نسخه‌های «قهرمان اتحاد شوروی»

جز
| image = [[File:Golden Star medal 473.jpg|250px]]
| caption = مدال ستاره طلایی قهرمان اتحاد شوروی
| awarded_by = {{flag|Soviet Union}}
| eligibility = شهروندان شوروی و خارجی
| for = برای اقدامات قهرمانانه در خدمت به دولت و جامعهٔ شوروی
| status = دیگر اهدا نمی شودنمی‌شود
| established = آوریل 16۱۶, 1934۱۹۳۴
| first_award = آوریل 20۲۰, 1934۱۹۳۴
| last_award = دسامبر 24۲۴, 1991۱۹۹۱
| total = ۱۲٬۷۷۵
| higher = نهاد