باز کردن منو اصلی

تغییرات

ابرابزار
مردم سفیدپوست لفظی است برای مجموعه گروه‌هایی از انسان‌ها است که به عنوان استعاره‌ای از نژاد به کار می‌رود.
 
بسته به پیش زمینهٔ جغرافیایی و تاریخی، تعریف «مردم سفیدپوست» متغیر است، اما عموماً به مردم اروپایی تبار اطلاق می‌شود. [[برساخته‌های اجتماعی]] گوناگون از «سفید بودن» مفهوم‌هایی از نظر هویت، [[هم‌خونی]], [[Public policy (law)|سیاست عمومی]]، [[دین]]، [[سرشماری]]، [[جدایی جنسیتی]]، [[تبعیض مثبت]]، [[امتیاز سفیدپوستی]]، [[به‌نژادی]],، [[به حاشیه بری]] نژادی و [[سهمیه نژادی]] داشته‌اند. این مفهوم با درجات متفاوت از رسمیت و سازگاری درونی در زمینه‌هایی نظیر [[جامعه‌شناسی]]، [[سیاست]], [[ژنتیک]]، [[زیست‌شناسی]]، [[پزشکی]]، [[زیست‌پزشکی]]، [[زبان]]، [[فرهنگ]]، و [[حقوق]] به کار رفته است.
 
== ویژگیهای فیزیکی ==