تفاوت میان نسخه‌های «جایزه بزرگ (فیلم ۱۹۶۶)»

در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست
(در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست)
{{کاربردهای دیگر|جایزه بزرگ (ابهام‌زدایی)}}
{{جعبه فیلم
| عنوان = جایزه بزرگ