باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
اگر چه این واژه در اصل معنی تحت‌الفظی [[جغرافیا|جغرافیایی]] این ناحیه‌است که شامل کشورهای موجود در [[نیم‌کره غربی]] زمین می‌گردد، اما این واژه محدود به این مرزهای جغرافیایی نمی‌گردد و کشورهایی مانند [[استرالیا]] و [[نیوزلند]] که در نیمکره شرقی زمین قرار دارد نیز جز جهان غرب محسوب می‌گردد زیرا از لحاظ فرهنگی مشابه کشورهای غربی می‌باشند.
این واژه به [[فلسفه غربی]] و [[فرهنگ]] کشورهای غربی نیز اشاره دارد.
 
== مقدمه ==
فرهنگ غرب از حوضه‌یحوضهٔ [[دریای مدیترانه]] و اطراف آن سرچشمه گرفته و آغاز شده است و غالب اوقات از [[یونان]] و [[رم]] به عنوان بنیانگذاران [[فرهنگ غربی]] یاد میشودمی‌شود. فرهنگ غربی ابتدا در شرق و غرب خود گسترش یافت و سواحل دریای سیاه را دربرگرفت و مناطق بیشتری از سواحل مدیترانه را شامل شد. در این بین فرهنگ غربی از فرهنگهای غنیِ [[خاورنزدیک باستان]] مانند [[فنیقی‌ها]],[[کارتاژ|کارتاژها]],، [[میان‌رودان]] و [[مصر باستان]] تاثیرتأثیر پذیرفت. بعدها آنها به سمت شمال دریای مدیترانه نیز رفتند و غرب,غرب، مرکز,مرکز، جنوب شرق,شرق، شرق و شمال اروپا را نیز تحت سلطه‌یسلطهٔ خود درآوردند. مسیحی‌سازی بلغارستان (قرن نهم میلادی), مسیحی‌سازی روس-کیف (قرن دهم میلادی), مسیحی‌سازی اسکاندیناوی (قرن داوزدهم میلادی) و مسیحی‌سازی لیتوانی ( قرن چهاردهم میلادی) باقی نواحی اروپا را نیز به تمدن غربی اضافه کرد.<ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Western_world#Introduction</ref>
<ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Western_world#Introduction</ref>
{{بخش نیازمند گسترش}}
 
== مقاطع تاریخی ==
{{بخش نیازمند گسترش}}
 
=== یونان باستان ===
{{بخش نیازمند گسترش}}
 
=== امپراطوری رم ===
{{بخش نیازمند گسترش}}
 
=== جدایی شرق و غرب ===
{{نوشتار اصلی|جدایی شرق و غرب}}
{{بخش نیازمند گسترش}}
 
=== استعمارگری غرب ===
{{بخش نیازمند گسترش}}
 
=== دوران جنگ سرد ===
{{بخش نیازمند گسترش}}
 
== تعاریف جدید ==
{{بخش نیازمند گسترش}}
 
=== فرهنگ ===
{{بخش نیازمند گسترش}}
 
=== سیاست مدرن ===
{{بخش نیازمند گسترش}}
 
=== اقتصاد ===
{{بخش نیازمند گسترش}}
 
== جستارهای وابسته ==
* [[اروپای غربی]]
* [[فلسفه غربی]]
* [[غرب‌گرایی]]
* [[غرب‌شناسی]]