باز کردن منو اصلی

تغییرات

در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست
{{کاربردهای دیگر|دهستان کرند}}
{{جعبه اطلاعات دهستان ایران
|تصویر=