تفاوت میان نسخه‌های «روبر شومان»

جایگزینی سرنویس دست‌ساخت با الگوی اشتباه نشود
(مستند کردن moved to Wikidata)
(جایگزینی سرنویس دست‌ساخت با الگوی اشتباه نشود)
''با{{اشتباه [[نشود|روبرت شومان]] اشتباه نشود.''}}
{{Infobox Officeholder
| name = روبر شومان