تفاوت میان نسخه‌های «مهمان‌نوازی»

جز
(افزودن الگوی تغییرمسیر)
{{تغییرمسیر۴|مهمان|میزبانی}}
{{تغییرمسیر|مهمانی|روستایی با این نام|مهمانی (قشم)}}
'''مهمان‌نوازی''' رابطه‌ای میان [[میزبان]] و [[مهمان]] است و به عملکرد میزبان در قبال مهمان تفسیر می‏شودمی‌شود.
 
== در فرهنگ فارسی ==
مهمان‌نوازی در فرهنگ فارسی به تلاش میزبان برای تامینتأمین راحت مهمان اطلاق می‏گرددمی‌گردد. مهمان‌نوازی از نظر لغوی به معنای ابراز لطف عملی،تفقدعملی، تفقد و پذیرایی از مهمان است.<ref>فرهنگ معین،جلدمعین، جلد ششم، ششم،سرواژهسرواژه مهمان</ref>
 
== آیین مهمان‌نوازی ==
مهمان‌نوازی در فرهنگ فارسی به تلاش میزبان برای تامین راحت مهمان اطلاق می‏گردد.مهمان‌نوازی از نظر لغوی به معنای ابراز لطف عملی،تفقد و پذیرایی از مهمان است.<ref>فرهنگ معین،جلد ششم،سرواژه مهمان</ref>
یکی از رسوم زیبای فرهنگ ما مهمانی دادن و میهمان شدن است در خیلی از کشورهای دنیا سردی ،سردی، رفتار خشک و بی روحبی‌روح و زندگی ماشینی را می توانمی‌توان به وضوح دید ولی در ایران در دورترین روستاها خونگرمی و مهمان نوازی مردمان زبانزد همگان است
 
هانری المانی در رابطه با فرهنگ مهمان نوازی ایرانیان می نویسد می‌نویسد: ایرانیان بر این باورند که اگر بر مهمان بیش از ارزش وی ارج ننهی گویی به او توهین کرده‌ای . حس همدلی و انسان دوستی و مهرورزی از بارزترین ویژگی هایویژگی‌های این فرهنگ کهن است.
==آیین مهمان‌نوازی==
یکی از رسوم زیبای فرهنگ ما مهمانی دادن و میهمان شدن است در خیلی از کشورهای دنیا سردی ، رفتار خشک و بی روح و زندگی ماشینی را می توان به وضوح دید ولی در ایران در دورترین روستاها خونگرمی و مهمان نوازی مردمان زبانزد همگان است
هانری المانی در رابطه با فرهنگ مهمان نوازی ایرانیان می نویسد : ایرانیان بر این باورند که اگر بر مهمان بیش از ارزش وی ارج ننهی گویی به او توهین کرده‌ای . حس همدلی و انسان دوستی و مهرورزی از بارزترین ویژگی های این فرهنگ کهن است.
مهمان نوازی در فرهنگ اسلام
پذیرایی از مهمان باعث ایجاد انس و آشنایی بیشتر ،بیشتر، شرکت دادن دیگران در ثروت خود، احترام و بزرگداشت مردم و گذشت مالی است و اقوامی که بهره بیشتری از این سجیه اخلاقی دارند همواره به آن مباهات و افتخار می کنندمی‌کنند.
 
رزق ما با پای مهمان می رسدمی‌رسد از خوان غیب / میزبان ما است هر کس می شودمی‌شود مهمان ما (صائب تبریزی)
 
این خصلت پسندیده با ظهور دین اسلام در بین جوامع و پذیرش آن از طرف مردم بیش از پیش در جامعه اسلامی ثبت و جاودانه شد.
رزق ما با پای مهمان می رسد از خوان غیب / میزبان ما است هر کس می شود مهمان ما (صائب تبریزی)
امروزه متأسفانه این سنت انسانی حتی در جوامع اسلامی محدود شده و یا تقریباً برچیده شده است . مردم مهمانداری را فقط محدود به دعوتی هایدعوتی‌های رسمی آشنایان و اطرافیان خویش نموده و تمایل چندانی برای پذیرایی از مسافر و غریبه بی پناهبی‌پناه از خود نشان نمی‌دهند شاید دلایل این امر جو مادیگرایی حاکم بر جامعه ،جامعه، زندگی شهر نشینیشهرنشینی و ضعف هنجارهای اخلاقی در میان مردم باشد
 
این خصلت پسندیده با ظهور دین اسلام در بین جوامع و پذیرش آن از طرف مردم بیش از پیش در جامعه اسلامی ثبت و جاودانه شد.
امروزه متأسفانه این سنت انسانی حتی در جوامع اسلامی محدود شده و یا تقریباً برچیده شده است . مردم مهمانداری را فقط محدود به دعوتی های رسمی آشنایان و اطرافیان خویش نموده و تمایل چندانی برای پذیرایی از مسافر و غریبه بی پناه از خود نشان نمی‌دهند شاید دلایل این امر جو مادیگرایی حاکم بر جامعه ، زندگی شهر نشینی و ضعف هنجارهای اخلاقی در میان مردم باشد
== وظایف میزبان ==
در مهمان داری میزبان و مهمان نسبت به یکدیگر وظایفی دارند که باید آنها را رعایت کنند. هرگاه مهمانی به منزل آید باید آداب مهمان داری را رعایت و احترام اورا به جا آورد و پس از استقبال از مهمان و رو به رو شدن با وی به خوشرویی با وی جایی مناسب برای نشستن ،نشستن، استراحت و خواب برایش فراهم سازد.
 
'''آماده کردن غذای مورد علاقه'''
یکی از خصایل نیکوی میزبان به ویژه در دعوتی هایدعوتی‌های خودمانی و دوستانه این است که از مهمان بپرسد غذای مورد علاقه‌اش چیست ؟چیست؟ اگر توانست آن غذا را برای وی تهیه کند در غیر این صورت از وی عذرخواهی کند.
پرسش از مهمان این حسن را دارد که چنانچه پزشک او را از خوردن غذایی منع کرده است تهیه نگردد و در عوض غذایی باب میل مهمان آماده شود.
 
'''غذا را هر چه زودتر برای مهمان آماده کند'''
مهمان وقتی از راه می رسدمی‌رسد به ویژه اگر مسافر باشد غالباً خسته و گرسنه است هم نیاز به غذا دارد و هم نیاز به استراحت.استراحت؛ بنابراین باید هر چه سریعتر غذای او را آماده کنند تا بتواند استراحت کند
 
'''نباید از مهمان پرسید غذا خورده است یا نه'''
وقتی مهمان سرزده از راه رسید میزبان بدون اینکه سوالیسؤالی کند هر غذایی را که در خانه داشت برای او بیاورد تا میل کند و اگر غذا نخورد آن را بردارد، چون بعضی از مهمانها کمرو هستند و چنانچه از آنها پرسیده شود غذا خورده‌اند یا نهنه؟ ؟ می گویندمی‌گویند آری در حالی که ممکن است گرسنه باشند.
 
'''غذا خوردن با مهمان'''
یکی از وظایف اخلاقی میزبان این است که همراه مهمانش غذا بخورد و از غذا دست نکشد تا همه مهمانان سیر شوند و کنار بکشند. زیرا ممکن است بعضی از مهمانها کمرو باشند و در صورت غذا نخوردن صاحب خانه غذا نخورده و سیر نشده دست از غذا بکشند.
باید به میزان مطلوب و لازم غذا جلوی مهمان نهاده شود و غذای کم را جلو مهمان نهادن نوعی حرمت شکنی به خود و مهمان محسوب می شودمی‌شود و غذای بیش از حد لازم آوردن هم نوعی تکلف و خود نمایی است که هر دو آنها نا رواست.
 
'''طعنه نزدن به مهمان'''
اگر مهمان اخلاق به خصوصی دارد و یا عیبی در اوست که اگر کسی آن عیب را به رخش بکشد ناراحت می شودمی‌شود میزبان نباید کوچکترین اشاره ایاشاره‌ای به آن بکند
نگاه کردن به دهان مهمان در حین غذا خوردن، اشاره کردن به چگونگی غذا خورد و زدن حرفهای رکیک از جمله اخلاق زشتی است که بعضی از میزبانها دارند و مهمان خود را با این وسیله ناراحت می کنندمی‌کنند.
 
'''آمادگی دایم برای پذیرایی از مهمان'''
کسی که اقوام و دوستان زیادی دارد یا شخصی است که مشهور به بخشندگی و مهمان نوازی است و هر آن احتمال دارد برای او مهمان بیایدحتی المقدور باید آماده پذیرایی باشد تا اگر مهمانی بدون دعوت قبلی و سرزده وارد شد، برای پذیرایی از او در مشقت نیفتد و یا مهمان گرسنه نماند
و سرانجام از جمله وظایف میزبان این است که:
* دربارهدربارهٔ مطلبی که مهمان دوست دارد صحبت کند
* قبل از مهمان نخوابد
* در حضور آنها از کمبودها و مشکلات زندگی ننالد
* چنانچه صحبت هایصحبت‌های مهمان باب میلش نبود خود را ناراحت نشان ندهد
* در حضور او به خانواده خود خشم نگیرد
به هر حال میزبان تا جایی که می تواندمی‌تواند مهمان خود را گرامی بدارد و از حضور او اظهار مسرت و خوشحالی نماید.
 
== وظایف مهمان ==
 
'''در وقت معین و مقرر حاضر شود'''
مهمان نباید مهمانی رفتن را با تاخیرتأخیر بیندازد که صاحب خانه و مهمان دیگر در انتظار بمانند.همانطور همان‌طور که اگر موقع معینی را تعیین کردند نبایستی زودتر از به مهمانی برود زیرا ممکن است در آن لحظه میزبان آمادگی استقبال و پذیرایی نداشته باشد و در نتیجه شرمسار می شودمی‌شود.
 
'''هر جا صاحب خانه اشاره کرد بنشیند'''
مهمان هرگز نباید در مورد مکان نشستن جر و بحثجربحث کند و هر جایی را که برای او پیشنهاد شد آن جا بنشیند چرا که ممکن است خود مهمان جایی را انتخاب کند که مشرف به نقاط حساس خانواده مانند آشپزخانه باشد یا ساکنین منزل را دچار سختی کند بنابراین پیشنهاد میزبان را اطاعت نموده و احترامش را پاس بدارد و همان جاهمان‌جا که به او گفته می شودمی‌شود بنشیند.
 
'''پرهیز از تجسس در مهمانی'''
هر گاه وارد منزل یکی از دوستان خود می شودمی‌شود نباید همچون جاسوس هاجاسوس‌ها به کنجکاوی گوشه و کنار منزل بپردازد. به هیچ عنوان صندوق، کیفکیف، ، بسته ،بسته، پرونده یا چیز نهفته و طبقه بندیطبقه‌بندی شده‌ای را باز نکند زیرا چنین عملی خلاف تعهد و امانتی است که میزبان بر دوش مهمان گذاشته است مهمان نباید موازین مهمانی را زیر پا بگذارد و از حسن اعتماد میزبان سواستفادهسوءاستفاده کند.
 
'''تقاضای دشوار از میزبان نکند'''
یکی از وظایف مهمان این است که اگر میزبان وضع خوبی ندارد و قدرت مالی او ضعیف است از او تقاضای غذایی غیر از آنچه برایش می آورندمی‌آورند نکند حتی اگر می داندمی‌داند میزبان غذای مورد علاقه‌اش را تهیه می کندمی‌کند باز هم از نظر اخلاقی و عرفی این تقاضا درست نیست.
 
'''به نوع غذا اهمیت ندهد'''
در بین مردم این طور جا افتاده که اگر کسی را به مهمانی دعوت کردند یعنی اینکه برای او غذای لذیذی تهیه کرده‌اند و دعوت کردن فقط برای خوردن است . وقتی از مهمانی برگشت اولین سوالیسؤالی که از او پرسیده می شودمی‌شود این است که چه غذایی درست کرده بودند؟
هدف از پذیرفتن دعوت و مهمانی رفتن نباید پر کردن شکم و لذت جسمانی و نوع غذا باشد بلکه هدف باید امور معنوی و نزدیکی به خدا از این طریق باشد.
 
{{پانویس}}
 
{{راهنمای گسترش|[http://en.wikipedia.org/wiki/Hospitality ویکی‌پدیا انگلیسی]}}
 
[[رده:آداب]]
۴۹٬۷۹۷

ویرایش