تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:رده‌دهی مقالات همسنگ»

هنگامی که باید از ویرایش ربات در صفحه‌های ابهام‌زدایی جلوگیری کرد.
(هنگامی که باید از ویرایش ربات در صفحه‌های ابهام‌زدایی جلوگیری کرد.)
 
== احتمال اشتباه ==
احتمال اشتباهحصول براینتیجهٔ رباتاشتباه در رده دهی فقط دروارد دوزیر صورتوجود هستدارد:
# زمانی که میان ویکی مقالات ویکی‌فا به اشتباه به مقالهمقالهٔ دیگری برقرار دیگرشده باشد (مثلا مقاله [[بزرگمهر قائنی]] به اشتباه به [http://fa.wikipedia.org/w/index.php?oldid=5918924 شهر قائن] پیوند داده شده‌بود)
# در صورتی که میان‌ویکی رده مشکل داشته باشد.
# در صورتی که رده موجود در ویکی‌فا درست رده‌بندی نشده باشد و رده پدر برای آن تعریف نشده‌باشد مثلا برای رده: شهرستان بر پایه استان‌های ایران رده: شهرستان‌های ایران تعریف نشده باشد ربات اگر در ویکی انگلیسی از رده پدر (رده: شهرستان ایران) استفاده شده باشد آن را به مقاله می‌افزاید.
# در صفحه‌های ابهام‌زدایی هنگامی که موارد دارای ابهام صفحهٔ انگلیسی در رده‌هایی متفاوت با موارد دارای ابهام صفحهٔ فارسی جای بگیرند.
 
== راه‌کار و کمک به ربات ==
برای کمک به ربات و رفع مشکلات فوق موارد زیر را انجام دهید:
# رده‌بندی رده‌های ویکی‌فا را اصلاح کنید و رده پدر را به رده‌های پایین تر بیافزایید.
# میان‌ویکی مقالات را در ویکی‌فا و ویکی‌انگلیسی درست نمایید.
# رده‌های مهم را بسازید و میان‌ویکی دهید تا ربات به مقالات بیافزاید.
# در صورتی که نام یک رده اشتباه است از {{الگو|رده بهتر}} استفاده کنید. تا ربات دیگر (ربات رده بهتر) محتویات رده را انتقال دهد.
# در صورتی که مقاله‌ای از نظر رده در ویکی‌انگلیسی مورد مناقشه است و در ویکی‌فا اجماع بر نبود آن وجود دارد {{الگو|رده همسنگ نه}} را به مقاله بیافزائید (مکانش مهم نیست ترجیحاً بالای بخش رده‌ها) تا ربات آن مقاله را رها کند و به آن رده همسنگ نیافزاید.
# در صفحه‌های ابهام‌زدایی در صورتی که سرواژه‌های صفحه‌های فارسی و انگلیسی به رده‌های ابهام‌زدایی متفاوتی متعلق‌اند الگوی {{الگوب|رده همسنگ نه}} را به صفحهٔ فارسی اضافه کنید.
# در صورتی که در مقاله {{الگو|رده همسنگ میلادی نه}} موجود باشد به آن مقاله رده‌هایی که دارای تقویم میلادی هستند را نمی‌افزاید.
:'''نکته۱:'''در صورت که از این الگو استفاده می‌کنید حتماً در بحث مقاله علت افزودن الگو به مقاله را شرح دهید در غیر این صورت امکان برداشتن این برچسب وجود دارد.