تفاوت میان نسخه‌های «عفونت دستگاه تنفسی»

این یک صفحهٔ ابهام‌زدایی نیست.
(حذف متن نامرتبط حذف هرزنامه)
(این یک صفحهٔ ابهام‌زدایی نیست.)
'''عفونت دستگاه تنفسی''' به هر [[عفونت|عفونتی]] در دستگاه تنفسی اشاره دارد. عفونتی از این نوع غالباً به دو دستهٔ [[عفونت دستگاه تنفسی تحتانی]] و [[عفونت دستگاه تنفسی فوقانی]] تقسیم می‌شود. عفونت دستگاه تنفسی تحتانی مانند [[سینه‌پهلو]] غالباً خیلی جدی‌تر از عفونت دستگاه تنفسی فوقانی مانند سرماخوردگی‌ست.
'''عفونت دستگاه تنفسی''' می‌تواند به یکی از موارد زیر رجوع داده شود:
* [[عفونت دستگاه تنفسی تحتانی]]
* [[عفونت دستگاه تنفسی فوقانی]]
 
*== [[عفونت دستگاه تنفسی تحتانی]] ==
{{اصلی|عفونت دستگاه تنفسی تحتانی}}
 
*== [[عفونت دستگاه تنفسی فوقانی]] ==
 
{{اصلی|عفونت دستگاه تنفسی فوقانی}}
 
{{ابهام‌زدایی}}
 
[[رده:بیماری‌های عفونی]]