تفاوت میان نسخه‌های «هائه بورو»

او در سال ۴۸ قبل از میلاد مرد و حکومت را به تک پسرش [[گوموا]] داد.
 
[[رده:پادشاهان دانگ بویو]]
[[رده:تاریخ کره]]
[[رده:حاکمان کرهبویو]]
[[رده:سال تولد نامعلوم]]
[[رده:درگذشتگان ۴۸ (پیش از میلاد)]]